a a a

 • 2017. gada aprīlī Ādažu novada pašvaldība uzsāka dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas Apvārsnis 2020 finansētā projektā “Accelerate SUNShINE” (līguma Nr. 754080), kura mērķis ir demonstrēt ēku visaptverošas atjaunošanas projektu finansiālo dzīvotspēju un izdevīgumu, tajā skaitā apvienojot vienā projektā vairākus objektus un savstarpēji sadarbojoties vairākām pašvaldībām.

 • Ādažu bērnudārza ēka un pagalms

  Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas darbi tuvojas noslēgumam. Līdz aprīļa beigām tika veikti atlikušie fasādes armēšanas darbi un dekora uzklāšana, montētas vējkastes un palodzes, pie grupiņām liktas evakuācijas kāpnes, veikti labiekārtošanas darbi, kā arī citi darbi. Maijā tika gatavoti dokumenti ēkas nodošanai ekspluatācijā.

 • Autobuss

  Pēdējo nedēļu laikā pasažieru skaits turpina palielināties, tāpēc, lai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatīšanās risku, no rītdienas, 2020. gada 12. maija, pasažieriem, braucot sabiedriskajā transportā, jālieto mutes un deguna aizsegs, piemēram, sejas maska, respirators, šalle, lakats u.tml. Ņemot vērā, ka reģionālo maršrutu autobusos pasažieru uzņemšana notiek pa priekšējām durvīm, autobusa vadītājs var atteikt iekāpšanu pasažieriem, kuriem nav attiecīgā aizsega.

 • Lielā Talka aicina cilvēkus talkot Solo talkā, Ģimenes talkā vai Duo talkā

  Līdz Lielajai Talkai 16.maijā palikusi tikai nedēļa. Visus,kuri vēlas talkot, bet vēl nav reģistrējuši talkas vietu, aicinām pasteigties un to izdarīt! Vairāk informācijas atradīsiet: www.talkas.lv

  Atkritumu maisus reģistrētajām un apstiprinātajām talkas vietām to vadītāji varēs saņemt pie Ādažu novada domes ēkas, sazinoties ar talkas koordinatoru.

 • 12.maijā plkst.13.00 notiks attālinātā Attīstības komitejas sēde. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Attīstības komitejas sēdes darba kārtība

  Sēdes tiešraide skatāma šeit:

 • No 15.maija plkst.19.00 līdz 16.maija plkst. 09:00 Ādažu poligonā notiks kaujas šaušanas treniņš. Dienas tumšajā laikā tiks izmantoti apgaismes lādiņi. Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām mācībām, īslaicīgi radītajiem trokšņiem.

  Mācībās radītais troksnis netiek uzskatīts par industriāli radītu troksni un līdz ar to netiek ierobežots laikā un vietā, ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam.

 • Kā ziņots iepriekš, 27.martā noslēdzās pieteikšanās Ādažu novada domes organizētajā iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2020” un tajā projektus iesniedza 21 projektu grupa. Lielākā daļa (12) no tiem paredzēja projektus teritorijas labiekārtošanai un 9 – izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai.

 • Rindas veidošanās kārtība uz šobrīd pieejamiem un atliktajiem ārstniecības pakalpojumiem

  Nacionālais veselības diensts (NVD) informē, ka, sākot ar 23.aprīli, ir atjaunots pacientu pieraksts uz visiem plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem, tostarp uz tiem, kas šobrīd epidemioloģisko risku mazināšanas un Covid 19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanas nolūkā,  vēl nav pieejami un netiek sniegti. Savukārt, pierakstu uz pakalpojumiem, ko atļauts sniegt, ārstniecības iestādes iespēju robežās nodrošina prioritāri iedzīvotājiem, kuriem tie tika atcelti dēļ noteiktajiem ierobežojumiem.

 • Uzņemšāna Ādažu Mākslas un mūzikas skolā notiks augustā

  Uzņemšana Ādažu Mākslas un mūzikas skolā 2020./2021. mācību gadam notiks augustā.

  Konsultāciju dienas: 5. augustā no plkst.14.00-18.00 Mūzikas nodaļā, 6. augustā no plkst.14.00-18.00 Mākslas nodaļā un Dejas nodaļā.

  Uzņemšanas pārbaudījumi notiks 12. augustā no plkst.14.00 – 18.00 Mūzikas nodaļā un 13.

 • No 6.maija plkst. 08.00 līdz 8.maija plkst. 21:00 Ādažu poligonā notiks mīnmetēju kaujas šaušanas treniņš gan dienas gaišajā laikā, gan tumšajā laikā. Nacionālie bruņotie spēki lūdz iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām mācībām, īslaicīgi radītajiem trokšņiem. Mācībās radītais troksnis netiek uzskatīts par industriāli radītu troksni un līdz ar to netiek ierobežots laikā un vietā, ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam.