a a a

 • Ceturtdien, 9.aprīlī, 8.00 – 14.00

  Piektdien, 10.aprīlī – brīvs

  Pirmdien, 13.aprīlī – brīvs

  Otrdiena, 14.aprīlī – 8.00 – 17.00

  Atgādinām, ka līdz ārkārtas situācijas beigām saziņa ar pašvaldību notiek, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus:

 • Valdība lēmusi pagarināt ārkārtējo situāciju līdz 12. maijam. Tādējādi turpinās līdzšinējie ierobežojumi – joprojām nevarēs norisināties ne publiski, ne privāti pasākumi, kā arī jāturpina ievērot stingrie pulcēšanās ierobežojumi un piesardzības normas. Saziņai ar pašvaldību līdz ākārtējās situācijas beigām aicinām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

 • Šajā laikā, kad dievnamos pulcēties uz dievkalpojumiem un citiem pasākumiem nav ļauts, bet garīgi sevi stiprināt ir svarīgi vairāk nekā jebkad, draudžu un baznīcu darbs neapstājas. Tas transformējas citos medijos un veidos, tādos, kas šobrīd pieejami.

  Luterāņu dievkalpojumi

  Baltezera baznīca (Ādažu Evaņģēliski luteriskā draudze)
  Dievkalpojumu tiešraides no Baltezera baznīcas internetā – FaceBook live, svētdienās plkst.

 • Uzsākti Ataru ceļa pārbūves darbi posmā no Laveru ceļa līdz Inču ielai, līdz maija beigām slēdzot satiksmei Ataru un Briljantu ceļus, pārvietošanos nodrošinot pa apvedceļiem (skat.shēmu). Atbilstoši SIA “Firma L4” izstrādātajam būvprojektam “Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā” būvdarbus plānots veikt divās kārtās.

 • Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, lai pasargātu pacientus un mediķus no iespējamas inficēšanās ar COVID-19, Nacionālais veselības dienests atkārtoti aicina iedzīvotājus gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms sazināties ar ģimenes ārstu vai ārstniecības iestādi telefoniski vai elektroniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ģimenes ārsta bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst, tostarp gadījumos, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums pie speciālista!

 • Sākot ar šā gada 6.aprīli, Ādažu  novada bāriņtiesa vairs neveic notariālo aktu apliecinājumus Ādažu novada iedzīvotājiem, taču Ādažos ir izveidota viena zvērināta notāra amata vieta, kas apmeklētājus pieņem Gaujas ielā 4 (bijušajā kultūras namā). Zvērināta notāra amata vieta novadā izveidota saskaņā ar grozījumiem Notariāta likumā un  Ministru kabineta noteikumiem* par zvērināta notāra amata vietām.

 • Laika posmā no 2020.gada 17.februāra līdz  17.martam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja iesniegt savu projekta iesniegumu biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 5.kārtā.

  Pieteikšanās tika izsludināta LAP apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1.

 • Laikā, kad nav ieteicams atrasties veikalos un citās sabiedriskās vietās, nenotiek kultūras un sporta pasākumi, vairāk laika pavadām pastaigās svaigā gaisā dabā. Foto entuziastus aicinām pastaigas izmantot lietderīgi, radot skaistas fotogrāfijas ar mirkļiem un burvīgām vietām Ādažu novadā. Sūtiet fotogrāfijas mums un piedalieties foto konkursā!

 • Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas darbi tuvojas noslēgumam. Vēl tiek veikti atlikušie fasādes armēšanas darbi un dekora uzklāšana, montētas vējkastes un palodzes, pie grupiņām liktas evakuācijas kāpnes, veikti labiekārtošanas darbi, kā arī citi darbi.

  Darbus Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā 4.2.2.

 • Jau kopš 2017.gada Ādažu novada dome, sadarbībā ar trim citām Latvijas pašvaldībām (Jūrmalas pilsēta, Tukuma un Bauskas novadi), kā arī vairākiem sadarbības partneriem (SIA “EKODOMA”, Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs, Funding for Future B.V, Rīgas Tehniskā universitāte) īsteno projektu “Accelerate SUNShINE”, kura mērķis ir demonstrēt ēku visaptverošas atjaunošanas projektu finansiālo dzīvotspēju un izdevīgumu, tajā skaitā apvienojot vienā projektā vairākus objektus un savstarpēji sadarbojoties vairākām pašvaldībām.