a a a

 • FOTO: Ojārs Jansons

 • iela2022. gadā Ādažos plānots uzsākt Gaujas ielas apvienotā gājēju un veloceliņa būvniecību posmā no Kadagas tilta līdz Zīļu ielai, domes sēdē nolēmuši Ādažu novada pašvaldības deputāti. Tehnisko būvprojektu plānots izstrādāts vēl šajā gadā, bet būvniecību uzsākt nākamgad. 27. jūlijā notika iepirkuma “Gaujas ielas apvienotā gājēju un veloceliņa projektēšana un būvniecība” iesniegto piedāvājumu izvērtēšana un par atbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām tika atzīts zemākais finanšu piedāvājums.

 • atvērtas kārbiņasCarnikavas un Ādažu pašvaldības policijas sadarbībā ar Ādažu vidusskolu un Carnikavas pamatskolu veica reidus skolās un no skolu telpām izņēma aizliegtās vielas. Atgādinām skolēniem un vecākiem – bērns nedrīkst smēķēt, lietot bezdūmu tabakas izstrādājumus, glabāt tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes!

 • ielas remontdarbi ar tehniku18. septembrī asfaltēšanas darbu laikā no plkst.8.00 līdz 20.00 būs slēgta Pirmā iela posmā gar Ādažu bērnudārzu “Strautiņš”! Apbraukšanai lūdzam izmantot Ķiršu un Attekas ielas.

  Savukārt no 17.septembra plkst. 10. 00 līdz 18.septembra plkst. 20.00 nebūs pieejama jaunizbūvētā paralēlā stāvvieta Pirmajā ielā, lai pilnvērtīgi sagatavotu segumu asfaltēšanas darbiem.

 • Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) darbinieki laika posmā no septembra līdz decembrim  veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus Vidzemes reģionā, tai skaitā Ādažu novada teritorijā.

  Kā norāda LĢIA, tad saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. Aģentūras darbinieki apsekošanu veiks tērpti darba apģērbā un nepieciešamības gadījumā uzrādīs darba apliecības. Jāuzsver, ka lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.
 • Publicēta informācija par pieteikšanās kārtību telpām Ādažu novada Siguļu pirmsskolas izglītības iestādē “Piejūra” un Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”.  Plašāka informācija pieejama sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Telpu nomas paziņojumi.

  Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” nosaka iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu.

 • Atrasts velosipēds

  14.09.2021.

  velosipēds

  Alderos atrasts velosipēds! Aicinām atsaukties īpašnieku, zvanot Ādažu pašvaldības policijai pa diennakts tālruni 67997005 vai ierodoties uz vietas policijā, Depo iela 2 (Ādaži).

 • Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniecei Agnetai Volkovai 18. septembrī gaidāms nozīmīgs notikums – Lielajā ģildē Rīgā kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" sezonas atklāšanas koncertā notiks viņas 2. simfonijas "Uz jauno pasauli" pirmatskaņojums.
 • 2022. gadā plānots uzsākt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) depo izbūvi Kadagas ciemā, taču, lai steidzami rastu risinājumu ugunsdzēsības pakalpojumu uzlabošanai līdz brīdim, kad darbību uzsāks jaunais depo, panākta vienošanās ar VUGD par vienas aprīkotas ugunsdzēsības automašīnas un personāla izvietošanu Ādažos.

 • 14. septembrī plkst. 8.40 Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē notiks ārkārtas domes sēde. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Ādažu novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 14.09.2021