a a a

 • Mēs visi ļoti vēlamies, lai velo trase novada jauniešus priecētu ilgi un radītu tikai pozitīvas emocijas gan trases apmeklētājiem, gan apkārtējiem! Tieši tāpēc atgādinām trases lietošanas noteikumus, ko lūdzam ievērot!

  • Trases darba laiks: no plkst.7.00 – 23.00! Ne agrāk un ne vēlāk!
 • Arī Tu vēl vari paspēt pieteikties! Ja Tev ir ideja par savas uzņēmējdarbības uzsākšanu, ko esi gatavs īstenot Ādažu novadā, izpēti nolikumu, aizpildi pieteikumu un līdz 16.jūnijam sūti Ādažu novada domei.

  Ar konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021” nolikuma pilnu tekstu var iepazīties tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā Pašvaldība / Konkursi. Turpat atrodama arī pieteikuma veidlapa, kā arī pieteikuma pielikumu un atskaišu formas.

  Pieteikumu konkursā var iesniegt fiziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam un kas plāno uzsākt komercdarbību Ādažu novadā.

 • Lai veicinātu sabiedrības izpratni par invazīvajām sugām un ievāktu datus par to izplatību, Dabas aizsardzības pārvalde LIFE Integrētā projekta “Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature) ietvaros ir izstrādājusi vietni Invazīvo sugu pārvaldnieks. Tā sniedz iespēju vienuviet iegūt informāciju par 50 invazīvām sugām, to izplatību, kā arī ziņot par jaunatklātām to atradnēm.

 • upe un krastos esošas mājasEnergoplānošana un pielāgošanās klimata pārmaiņām ir tēmas, par kurām tiešā vai netiešā veidā nākas domāt ikvienā dzīvesvietā – gan pilsētā, gan lauku teritorijā. Klimata pārmaiņas, ko raksturo vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanās, ekstremāli augstas un zemas gaisa temperatūras, jūras līmeņa paaugstināšanās, spēcīgu lietavu gadījumu skaita palielināšanās u.c. var radīt ilgstošas neatgriezeniskas ietekmes uz cilvēkiem un ekosistēmām. Lai veicinātu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, Ministru kabinets 2020.gada janvārī apstiprināja “Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.-2030.gadam”.
 • No 8. līdz 18. jūnijam maršrutā Ainaži – Ādaži un Ādaži – Grenctāle militāro mācību ietvaros notiks militārās tehnikas pārvietošanās. Militārās tehnikas kolonnas pavada Militārā policija vai Pārvietošanas koordinācijas centrs. Tuvojoties militārās tehnikas kolonnai, aicinām autovadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus un netraucēt kolonnu kustību, piemēram, mēģinot to apdzīt.
 • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Tallinas šosejā 57   Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. gada 25. maija sēdes lēmumu Nr.117 „Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Tallinas šosejā 57” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS). Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs - arhitekts Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.
 • Situācija ar degušo māju 7.jūnijā Ādažos vēlreiz izgaismo situāciju, ka mūsu novadā ļoti nepieciešams savs ugunsdzēsēju depo. Pašvaldība vairāku gadu garumā iestājusies par VUGD  izveidi Ādažos, priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam ir bijušas daudz tikšanās un sarunas ar Iekšlietu un Aizsardzības ministriju, kā rezultātā ir plānota VUGD depo izveide Ādažu novadā.

 • 8. jūnijā plkst.12.30 attālināti notiks domes ārkārtas sēde. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Domes sēdes darba kārtība.
 • 1. Aktivitāte. Pierīgas ģimeņu saliedēšanas ORIENTĒŠANĀS SASPĒLE visa jūlija garumā. Pieteikšanās - līdz 01.07.2021. • Aicinātas 20 ģimenes ar personām ar funkcionāliem traucējumiem un 20 ģimenes bez personām ar funkcionāliem traucējumiem, lai jūlijā mēneša garumā piedalītos orientēšanās spēlē Pierīgā. • Noslēgums - 31. jūlijā Ādažos, biedrības “Ādažu bērniem un jauniešiem” dienas centra slēgtā teritorijā, kur notiks dārza svētki par godu Starptautiskajai draudzības dienai projektā iekļautajām ģimenēm.
 • Ar 14. jūniju Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs atsāk klientu pieņemšanu klātienē, iepriekš pierakstotiesAicinām klientus pakalpojumu saņemšanai pierakstīties, zvanot pa tālr.: 67997350, lai saņemtu pakalpojumu noteiktajā datumā un laikā.