a a a

 • Lai pilnveidotu mūsu darba kvalitāti un sadarbību ar klientiem, lūdzam Jums sniegt novērtējumu par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) darbu, kā arī priekšlikumus turpmākās sadarbības attīstīšanai.
  Anketa ir anonīma un anketas aizpildīšana prasīs ne vairāk kā 3 minūtes Jūsu laika.

 • Ādažu novada daudzdzīvokļu esošie un potenciālie īpašnieki tiek aicināti piedalīties informatīvā seminārā par novada daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli, ēku atjaunošanas nepieciešamību un visaptverošas atjaunošanas sniegtajām iespējām.

  Seminārs notiks 2019. gada 6. novembrī (trešdienā) no 18:00 līdz 20:00 Ādažu Vēstures un mākslas galerijā.

 • Ādažu Sporta centra peldbaseins svētkos strādās:

  17.novembrī 09.00-20.00
  18.novembrī slēgts
  19.novembrī   08.00-22.00

   

   

  Foto Aija Valtmane
 • Abonementā

  •Izstāde  “Manu bērnības dienu mēnesis un citas pasakas” 
  Rakstniekam Kārlim Skalbem – 140 (1879-1945)
  •Izstāde “Apgaismības laika domātājs” 
  Vācbaltu rakstniekam, publicistam Garlībam Merķelim – 250 (1769-1850)
  •Izstāde  “Ieraugu – tas ir gleznojams, un tas ir mans”   /M.Tabaka/ 
  Gleznotājai Maijai Norai Tabakai – 80 (1939)
  •Izstāde  “Cildena tautas brīvības un tiesību  idejas izpausme”
  Vācu rakstniekam Frīdriham Šilleram – 260 (1759-1805)
  •Izstāde  “Vārds mirst uz papīra, nesdams augļus”
  Franču rakstniekam Andrē Židam – 150 (1869-1951)

  Lasītavā

  •Izstāde   “Latvijā es dzīvoju,
  Latvijā es elpoju,
  Latvijā es cerēju
  Jaunu, skaistu Latviju!”  /K.Skalbe/
  11.

 • Ādažu bibliotēkā Jūs gaida jauna un interesanta lasāmviela tumšajām rudens novakarēm! Pārskatiet novembra jaunieguvumus un nāciet pie mums!
 • Aicinām sarosīties aktīvos, radošos un sportiskos mūsu novada jauniešus! Ādažu novada dome ir izsludinājusi jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir veicināt iniciatīvas jauniešu iekļaušanai Ādažu novada kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot to fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.

  Sagaidām, ka projektu iesniedz Ādažu novadā deklarēts jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

 • Dzīvot ar cieņu, neskatoties uz invaliditāti, ir cilvēka tiesības saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Dodot iespēju ikkatram tikt redzētam un sadzirdētam, mēs ejam pretī ikviena cilvēka tiesībām uz cieņpilnu dzīvi. Izstādē redzami četrpadsmit Zviedrijas un četrpadsmit Latvijas cilvēku ar invaliditāti portreti un personīgie stāsti par līdzvērtīgu dzīvi un iekļaušanos sabiedrībā, par sapņiem, cerībām, bēdām, prieku, darbu, ģimenēm un mīļajiem.

 • 12.novembra vakarā Ādažu Kultūras centrā skanēs patriotiskā koncertprogramma “Manai tautai”, kurā atkal apvienosies Armands Birkens, Lorija Vuda (abi dziedātāji pazīstami kā leģendārās apvienības „Čikāgas piecīši” dalībnieki)  un Ieva Akuratere – mākslinieki, kuri caur savu daiļradi stiprinājuši latviešu pašapziņu un, no jauna iededzot latviešu tautas dvēselisko uguni, apvienoja visu latviešu tautu.

 • Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēde notiks 5.novembrī plkst.14.00 domes priekšsēdētāja kabinetā. Sēdes darba kārtība: IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS, SPORTA UN SOCIĀLĀS KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 • Šodien, 1. novembrī, piedaloties Ādažu vidusskolas direktoram, domes pārstāvjiem un biedrības “Ādažu uzņēmēji” vadītājam, norisinājās sarunas ar Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvjiem par iespējām uzsākt Bērnu un jauniešu universitātes darbību Ādažos.