a a a

 • 2022. gada 1. janvārī varētu stāties spēkā jaunais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, informē SIA “Getliņi EKO”. 2. septembrī “Getliņi EKO” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza jaunā tarifa projektu, kas paredz, ka tarifs ar nākamo gadu pieaugs par 90% jeb no 66.55 līdz 126.83 eiro par tonnu.

 • fotokonkursa afiša

  Ikvienu, kuram patīk fotografēt, aicinām ar savām skaistākajām fotogrāfijām, kas tapušas mūsu novadā, piedalīties fotokonkursā “Mans Ādažu novads 2021”! Konkursa norises laiks –  līdz 17.septembrim. Konkursā var piedalīties jebkurš neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un profesionālajām fotografēšanas iemaņām, iesniedzot pieteikumu atbilstoši konkursa nolikumam.

 • FOTO: Ojārs Jansons

 • iela2022. gadā Ādažos plānots uzsākt Gaujas ielas apvienotā gājēju un veloceliņa būvniecību posmā no Kadagas tilta līdz Zīļu ielai, domes sēdē nolēmuši Ādažu novada pašvaldības deputāti. Tehnisko būvprojektu plānots izstrādāts vēl šajā gadā, bet būvniecību uzsākt nākamgad. 27. jūlijā notika iepirkuma “Gaujas ielas apvienotā gājēju un veloceliņa projektēšana un būvniecība” iesniegto piedāvājumu izvērtēšana un par atbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām tika atzīts zemākais finanšu piedāvājums.

 • atvērtas kārbiņasCarnikavas un Ādažu pašvaldības policijas sadarbībā ar Ādažu vidusskolu un Carnikavas pamatskolu veica reidus skolās un no skolu telpām izņēma aizliegtās vielas. Atgādinām skolēniem un vecākiem – bērns nedrīkst smēķēt, lietot bezdūmu tabakas izstrādājumus, glabāt tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes!

 • ielas remontdarbi ar tehniku18. septembrī asfaltēšanas darbu laikā no plkst.8.00 līdz 20.00 būs slēgta Pirmā iela posmā gar Ādažu bērnudārzu “Strautiņš”! Apbraukšanai lūdzam izmantot Ķiršu un Attekas ielas.

  Savukārt no 17.septembra plkst. 10. 00 līdz 18.septembra plkst. 20.00 nebūs pieejama jaunizbūvētā paralēlā stāvvieta Pirmajā ielā, lai pilnvērtīgi sagatavotu segumu asfaltēšanas darbiem.

 • Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) darbinieki laika posmā no septembra līdz decembrim  veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus Vidzemes reģionā, tai skaitā Ādažu novada teritorijā.

  Kā norāda LĢIA, tad saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. Aģentūras darbinieki apsekošanu veiks tērpti darba apģērbā un nepieciešamības gadījumā uzrādīs darba apliecības. Jāuzsver, ka lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.
 • Publicēta informācija par pieteikšanās kārtību telpām Ādažu novada Siguļu pirmsskolas izglītības iestādē “Piejūra” un Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”.  Plašāka informācija pieejama sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Telpu nomas paziņojumi.

  Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” nosaka iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu.

 • Atrasts velosipēds

  14.09.2021.

  velosipēds

  Alderos atrasts velosipēds! Aicinām atsaukties īpašnieku, zvanot Ādažu pašvaldības policijai pa diennakts tālruni 67997005 vai ierodoties uz vietas policijā, Depo iela 2 (Ādaži).

 • Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniecei Agnetai Volkovai 18. septembrī gaidāms nozīmīgs notikums – Lielajā ģildē Rīgā kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" sezonas atklāšanas koncertā notiks viņas 2. simfonijas "Uz jauno pasauli" pirmatskaņojums.