a a a

 • Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par biedrības “Gaujas Partnerība” līdzšinējo darbību, kā arī ELFLA finansējuma izlietojuma lietderību un ietekmi uz Ādažu novada attīstību, aicinām piedalīties biedrības “Gaujas Partnerība” organizētajā aptaujā! Anketu elektroniski var aizpildīt: https://ej.uz/GP_2021

   

  Publicējot paziņojumu par 6.kārtu, biedrība “Gaujas Partnerība” izsludināja pieteikšanos uz visu uz to brīdi atlikušo vēl neapgūto publisko finansējumu.

 • Pabeigti Ataru ceļa 2.kārtas pārbūves darbi ceļa posmā no īpašuma “Dālderlauki” līdz  īpašumam “Bedrītes” (pagriezienam pie autoceļa A1) 937 metru garumā. Šajā posmā ir  izbūvēta arī drenāža un veikta apzaļumošana. Ir pabeigti darbi  arī Laveru ceļa  asfaltbetona seguma  posma pārbūvē, paaugstinot  820 metru garā  ceļa posma seguma nestspēju.

 • Publicēta informācija par pieteikšanās kārtību Lielās zāles nomai Gaujas ielā 16. Plašāka informācija pieejama sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Telpu nomas paziņojumi.

  Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” nosaka iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu.

 • Būvvalde informē, ka, pamatojoties uz iedzīvotāju lūgumu, tiek mainīts ATKĀRTOTAS būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sapulces laiks (par būvniecības ieceri sporta kluba un kafejnīcas ēkas ar terasi jaunbūvei Vējupes ielā 2, Ādažos).

  Sapulce notiks 21.07.2021. plkst. 17.00 objektā Vējupes ielā 2, Ādažos.

 • (Papildināts) Pieteikšanās tirgotājiem sabiedriskās ēdināšanas sniedzējiem noslēgusies, vietu skaits pilns! Nēģu svētku tirgus norises laiks - 2021. gada 21. augusts no plkst. 9.00 līdz 16.00 Stacijas ielā un Gaujmalā pretim Atpūtas ielai, Carnikavā.
 • satiksmes organizācijas shēmas attēlsSaskaņā ar būvdarbu atsākšanu projekta “Plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršana Ādažu novadā 2.kārta Gaujas krasta nostiprinājuma izbūve” ietvaros, no 19.jūlija līdz 4.oktobrim būs noteiktas satiksmes organizācijas izmaiņas Gaujas ielā shēmā norādītajā posmā (no Ādažu Kultūras centra līdz Kadagas tiltam).
 • Lūdzam Alderu pludmalē nepeldēt aiz norobežotās lentes, jo šajā teritorijā atrasta ūdenī nogrimusi veca laipa, kas rada bīstamību peldētājiem! Tuvākajās dienās tiks veikta laipas izvilkšana no ūdens un teritorijas sakārtošana!
 • Ādažu novada pašvaldība šā gada 2. jūnijā saņēma Jāņa Zariņa vēstuli  par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizāciju ciematā “Saulespļavas”.

  Ņemot vērā, ka ne vēstules tekstā, ne arī uz aploksnes netika norādīta sūtītāja adrese, lūdzam Jāni Zariņu atbildes vēstuli saņemt Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, iepriekš piezvanot pa tālr.

 • Ādažu novada Carnikavas pagasta pašvaldības policijas vajadzībām ar Valsts zivju fonda atbalstu iegādāts drons, kas sekmēs kontroles pasākumu veikšanu, tostarp arī diennakts tumšajā laikā, kā arī nodrošinās efektīvu darbību koordinēšanu zivju resursu aizsardzībai paredzēto operatīvo pasākumu īstenošanas laikā.

  Lielākā daļa līdzekļu drona iegādei iegūta, piedaloties Valsts Zivju fonda (VZF) izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā.

 • Laika posmā no šā gada 1. jūlija līdz 8. jūlijam starptautiski krāpnieki iedzīvotājiem visā Latvijā izkrāpuši vismaz 382 306 eiro. Visvairāk – gandrīz 100 000 eiro, piedāvājot iegādāties kriptovalūtu, izkrāpti kādai Rīgas Ķengaraga iecirkņa apkalpojamā teritorijā dzīvojošai ģimenei. Savukārt jūrmalniece, noticot telefonkrāpniekiem – viltus bankas darbiniekiem, zaudējusi 45 197 eiro.