a a a

 • Ādažu novadā noslēdzies SIA “Eco Baltia vide” un AS “Latvijas Zaļais punkts”sadarbībā ar partneriem rīkotais Vislatvijas “Stikla šķiratlons”, kura laikā no iedzīvotājiem viņu dzīvesvietās pieņēma izlietoto un nevajadzīgo stikla iepakojumu. Ādažu novadā Vislatvijas “Stikla šķiratlonam” pieteicās 29 mājsaimniecības, kuras sašķirojušas un pārstrādei nodevušas 2,16 tonnas stikla atkritumu – dažādas nevajadzīgās pudeles un burkas.

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens”, vienotais reģistrācijas numurs 40003929148, juridiskā adrese – Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, 2019. gada 15. jūlijā  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

 • 2019.gada 16.jūlijā stājās spēkā Ādažu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.10/2019, 28.05.2019.” Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās”. Noteikumi nosaka galveno ciršu kritērijus, atmežošanas ciršu kritērijus.

  Kailcirte ir atļauta Ādažu novada ciemu teritorijās melnalkšņu, apšu un citu koku sugu audzēs, kurām nav noteikts cirtmeta vecums.

 • Prasības pretendentiem:
  • vidējā speciālā vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams būvniecības jomā), vismaz 1 gada praktiska pieredze līdzīgā darbā;
  • spēja vadīt struktūrfondu projektus un būvprojektus, analizēt situāciju un noteikt uzdevumu izpildes prioritātes, kā arī izpratne par savstarpēji saistītiem darba procesiem;
  • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām specializētajām programmām (vēlams DVS “Namejs City”, BIS);
  • teicama darba izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
  • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktā termiņā;
  • spēja strādāt starpdisciplinārā komandā;
  • komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.
 • Sakarā ar ceļu satiksmes organizācijas izmaiņām Nacionālo bruņoto spēku Ādažu militārā poligona ceļa posmā Iļķene ir izvietota aizlieguma ceļa zīme Nr.326. “Apstāties aizliegts”, kas nosaka, ka transportlīdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt.

 • Veselības inspekcija informē, ka Ādažu novada peldvietu ūdens analīžu rezultāti ir apkopoti un publicēti Veselības inspekcijas tīmekļvietnē: http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/peldudens/peldudens-monitorings/peldvietu-udens-kvalitate-neoficialajas-peldvietas/_4251/peldvietu-udens-rezultati-neoficialajas-peldvietas/peldudens-adazi

  Visās peldvietās, kur ūdens paraugi paņemti 9.jūlijā, peldēties ir atļauts.

 • Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes Kapusvētku dievkalpojumi:
  Carnikavas kapos 4.augustā plkst.15:00
  Baltezera kapos 11. augustā plkst.13:30

 • Muižas ielas svinīgā atklāšana

  Piedaloties Ādažu uzņēmējiem, Ādažu novada domes pārstāvjiem, visiem būvniecībā iesaistītajiem un viesiem no Engures novada pašvaldības, šodien svinīgi tika atklāta Muižas iela. Kā zināms, Muižas iela ir viena no nozīmīgākajām rūpniecības apbūves zonām Ādažu novadā. Sakārtota publiskā infrastruktūra ir svarīgs priekšnoteikums, lai uzlabotu esošo komersantu darbības efektivitāti un veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos novadā.

 • Arī šajā vasarā aicinām skaisto un sakopto teritoriju īpašniekus pieteikt savu radošo košumu konkursam “Sakopta vide Ādažu novadā 2019”. Īpašumi tiks skatīti un vērtēti trīs kategoriju grupās:

  • individuālie īpašumi vai viensētas;
  • daudzdzīvokļu mājas un citas koplietošanas teritorijas;
  • biznesa vide.

  Pieteikumi iesniedzami līdz šī gada 22.jūlijam.

 • Sakarā ar tehniskām problēmām lūdzam visus, kuri bija pieteikušies elektroniski, atkārtoti atsūtīt e-pastā pieteikumus profesora Anatolija Danilāna lekcijai 24.jūlijā “Ēd veselīgi un esi vesels”! Atkārtotos e-pastus aicinām sūtīt: inita.henilane@adazi.lv . Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!