a a a

 • Anastasija Tužanska ir viena no daudzajām ukrainietēm, kuru karš kopā ar meitiņu atvedis bēgļu gaitās uz Latviju. Daudzi mūsu novadnieki Anastasiju iepazina otrajās Lieldienās un maija vidū, kad viņa gatavoja īstu ukraiņu boršču Carnikavas tirgus laukumā. Intervijā “Ādažu Vēstīm” viņa stāsta par ceļu uz Latviju, boršča gatavošanu, doto solījumu vīram un cerību atgriezties dzimtenē.

 • Ādažu novada dome 2022. gada 25.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.188 “Par nekustamā īpašuma “Rentnieki” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.

  Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2022. gada 17.maija līdz 2022. gada 13.jūnijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 24.maijā

 • Krievijas bruņotais iebrukums Ukrainā izraisījis strauju cenu pieaugumu ne tikai dažādiem produktiem un izejvielām, bet arī energoresursiem. Gatavojoties nākamajai apkures sezonai īpaši jādomā par energoefektivitātes veicināšanu daudzdzīvokļu ēkās.
 • Meklējot veidus elektroenerģijas patēriņa samazināšanai pašvaldībā, kā arī videi draudzīgākus risinājumus, Ādažu novada dome lēmusi konceptuāli atbalstīt pašvaldības piedalīšanos konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, ko paredz Ministru kabineta noteikumu projekts “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”.

 • afiša māju kafejnīcu dienām Aicinām Ādažu novada uzņēmējus, kopienas pārstāvjus un čaklos saimniekus un saimnieces piedalīties Latvijas lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) akcijā "Māju kafejnīcu dienas".
 • Starptautiskais sociālās aprūpes uzņēmums “Senior Group” vēris durvis saviem klientiem jaunā senioru rezidencē “Senior Ādaži”, kas veidota projekta “Lielās Ģimenes Mājas” ietvaros, piedāvājot senioriem vecumdienas pavadīt mājīgā vidē un nodrošinot augstu aprūpes līmeni ikvienam klientam. Projektam “Senior Ādaži” pirmajā kārtā ir izveidotas divas dvīņu mājas ar kopējo vietu skaitu 28. 

 • Kā ziņots iepriekš, Ādažu novada dome 2022. gada 25.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.187 “Par nekustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā, lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”
  23.maijā plkst. 17.00 tiešsaistē Zoom platformā notiks publiskās apspriešanas sanāksme tiešsaistē.
 • kajinieku-atbalsta-ierocis

  No 23. maija plkst.23.00 līdz 24. maija plkst.1.00 Ādažu poligonā militāro mācību “Summer Shield 2022” ietvaros notiks kājnieku atbalsta ieroču kaujas šaušana ar tuvo gaisa atbalstu dienas tumšajā laikā. Tiks izmantoti apgaismes lādiņi.

  Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām mācībām, īslaicīgi radītajiem trokšņiem.

 • 1.jūnijā uzsāks bērnu uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uz 2022. gada 1.septembri, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.

  Uzņemšana notiks šādā kārtībā:

  • Bērnu uzņemšanas komisija pieņems lēmumu par attiecīgajās vecumgrupās uzņemamo bērnu skaitu un dzimšanas datumiem;
  • atbilstoši komisijas lēmumam datubāzē tiks izgūti uzņemamo bērnu saraksti;
  • pēc saraksta pārbaudes tajā iekļauto bērnu vecākiem datubāzē tiks nosūtīts uzaicinājums uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, aicinot piekrist bērna uzņemšanai iestādē no 1.
 • Ādažu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 13.maijā deputāti atbalstīja pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" un uzņēmuma "Ekodoma" sagatavoto projekta pieteikumu dalībai Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā "4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta."