a a a

 • Janvārī Carnikavas pagasta Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrā "Kadiķis" noslēdzas ESF projekts "Daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem" (Nr. 9.2.2.3/20/A/011), kas tika īstenots kopš 2020. gada 1. septembra. Projekta ietvaros 15 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un šo bērnu likumiskie pārstāvji  bez maksas saņēma dažādu speciālistu, piemēram, fizioterapeitu, ergoterapeitu, psihologu un logopēdu, 1182 pakalpojumus.
 • Lielākie un gaidītākie svētki Carnikavā, kā zināms, ir tradicionālie Nēģu svētki, kas norit augusta beigās, atklājot nēģu zvejas sezonas sākumu. Kā izrādās, Nēģu svētku pirmsākumi ir saistīti ar organizētiem tūristu braucieniem "Nēģu vilcienā". Iedvesmojoties no senās tradīcijas, aicinot baudīt Carnikavas nēģus un Piejūras valdzinājumu arī gada aukstajos mēnešos, janvāra pēdējā nedēļas nogalē – atzīmējot nēģu zvejas sezonas noslēgumu – tiek organizēta "Nēģu diena Carnikavā".
 • udens_krans
  Tehnisku iemeslu dēļ  18. janvārī no plkst. 09.00 līdz 18.00 tiks atslēgta aukstā ūdens padeve ēkām Jūras ielā 5, 7, 9, 11, 13 un 15, kā arī Zvejnieku ielā 9, 11, 19 un 21 Carnikavas pagastā, informē pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”.

 • 2021. gada 21. decembrī  tika pieņemti Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos". Tie paredz palielināt nēģu zvejas rīku limitu Ādažu novadā Gaujas upē, izvietojot taci ar diviem murdiem pirms valsts autoceļa A1 Gaujas tilta.
 • Turpinot  pakomātu tīkla paplašināšanu, uzlabojumi "Omniva" pakalpojumu pieejamībā veikti arī Ādažu novadā, Kadagā un Gaujā uzstādot jaunus pakomātus. Līdztekus, padarot sūtījumu izņemšanu ērtāku un operatīvāku, "Omniva" ieviesusi arī jaunumu, kas ļauj vienam sūtījumu saņēmējam visas sev adresētās paciņas izņemt vienā pakomāta nodalījumā.
 • Aizvadīti vairāk kā divi jaudīgi gadi, dodot Pierīgas tūrismam lielisku jaunu sākumu tūrisma attīstības veicināšanā – īstenots "Leader" sadarbības projekts "Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums". Tā ietvaros radītais zīmols "Exit Rīga" darbosies arī turpmāk, pilnveidojot un turpinot uzturēt izveidotās platformas un veiktās mārketinga aktivitātes.
 • Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli pārdod kustamo mantu – transportlīdzekli "Subaru Forester", valsts reģistrācijas Nr. GF1067, izlaiduma gads 2006. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija līdz 2022. gada 31.janvārim plkst. 14.00 aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" telpās Stacijas ielā 7, Carnikavā darba dienās no plkst. 9.00 –16.00 (piektdienās līdz plkst. 14.00) vai sūtot pieteikumu uz e-pastu: komunalserviss@carnikava.lv.
 • Neskatoties uz strauji pieaugošo dabasgāzes un elektroenerģijas cenu kāpumu, tādējādi arī izmaksu pieaugumu, Ādažu novada pašvaldība nolēmusi saglabāt pieejamību visiem novada peldbaseiniem un atstāt tos atvērtus arī turpmāk.   
 • Trešdien, 19. janvārī plkst. 9:00 attālināti norisināsies Finanšu komitejas sēde. Ar sēdes darba kārtību var iepazīties šeit: Finanšu komitejas sēdes 19.01.2022. darba kārtība.

   

   

 • Ādažu novada dome 2021. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.266 “Par nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 8 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2022. gada 15. janvāra līdz 2022. gada 18. februārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 7. februārī plkst. 17.00 neklātienē, piesakoties dalībai buvvalde@adazi.lv. Ievērojot valstī noteiktos pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtas situācijas laikā ar detālplānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.