a a a

 • Abonementā

  •Izstāde “Iedama gadsimtam pretī…”
  Dzejniecei Montai Kromai – 100 (1919-1994)
  •Izstāde “Svešas pasaules” 
  Rakstniekam, gleznotājam Jānim Sarmam – 135 (1884-1983)
  •Izstāde “Vai mans mūžs kam lieti der?”
  Aktierim Kārlim Sebrim – 105 (1914-2009)
  •Izstāde “Mūsu mūzika un viņas kritika” 
  Komponistam, diriģentam, etnomuzikologam Emīlam (Emilim) Melngailim – 145 (1874-1954)

  Lasītavā

  •Izstāde  “Rīgas pantomīma …tie’60.-tie…”
  Biedrības “Histrions” interaktīva izstāde
  •Izstāde  “Viss par un ap svecēm”
  2.

 • Biedrība “Gaujas Partnerība” 2019.gada 16.janvārī izsludināja projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
 • 2019. gada janvārī tika apstiprināts biedrības “Gaujas Partnerība” starpteritoriālais sadarbības projekts “Gudra pieeja vietējā mantojuma saglabāšanā” (Projekts). Projektu realizēs biedrība “Gaujas Partnerība” un biedrība “Jūrkante” sadarbība ar Polijas un Horvātijas vietējām rīcības grupām. Galvenais Projekta mērķis ir izveidot kopīgu informatīvo materiālu – “Labās prakses kodeksu”, kurā tiks apkopoti ieteikumi, atziņas un piemēri par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību, vietējā mantojam saglabāšanu un attīstību ar inovatīvām metodēm.

 • Līdz 2019.gada 1.martam aicinām īpašniekus iesniegt piedāvājumus telpu nomai Sociālajam dienestam.

  UZAICINĀJUMS

 • Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu volejbola turnīrs B vecuma grupas (2003. g.dz. un jaunākas) meitenēm Ādažu vidusskolā noslēdzies ar pārliecinošu mājinieču uzvaru. Toties cīņā par otro vietu vienādu punktu skaitu ieguva uzreiz trīs skolu komandas, un medaļu sadalei nācās ņemt talkā matemātiku.

 • Ādažu novada domes 2018. gada 27. decembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 285 „Par nekustama īpašuma Podnieku ielā 6 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

  Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiek no 21.01.2019. līdz 15.02.2019.

  Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 4. februārī plkst.

 • Atrasts velosipēds

  30.01.2019.

  28.janvārī Ādažu novada Kadagā atrasts velosipēds zilā krāsā.
  Velosipēda īpašnieku lūdzam vērsties Ādažu pašvaldības policijā, Depo ielā 2, Ādažos.

  Lūdzam Ādažu novada iedzīvotājus būt vērīgiem un informēt par likumpārkāpumiem Ādažu pašvaldības policiju  pa tālruņiem – 67997005 vai 27762020.

   

   

  Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks O.Feldmanis

 • Ādažu novada pašvaldības speciālisti, apsekojot teritoriju, ir vairākkārt konstatējuši pārkāpumus ielu tīrīšanas kvalitātē, ko sniedz pakalpojumu sniedzēji, kā arī saņēmuši iedzīvotāju sūdzības. Gan braucamo ielu un ceļu uzturētājam SIA”Eco Baltia Vide”, gan gājēju ietvju un veloceliņu uzturētājam SIA “Nuno” ir sastādīti akti un piemērotas soda sankcijas par darbu neizpildi laikā vai nekvalitatīvu darbu paveikšanu.

 • Kā iepriekš informējām, pašvaldība veic adresācijas sistēmas sakārtošanu Ādažu novada atsevišķās adresēs. Pēc adreses maiņas īpašniekam ir pienākums izvietot jaunās adreses plāksni pie dzīvojamās mājas. Pašvaldības dome, izprotot īpašniekiem radīto papildu pienākumu esošo adrešu plāksnīšu nomaiņai pret jaunām, bez maksas izgatavos adreses plāksnītes tiem īpašumiem, kuru adrese tiks mainīta adrešu sakārtošanas rezultātā un kuru dzīvojamās mājas ir nodotas ekspluatācijā.