a a a

Sporta jaunumi

 • Aicinām pulciņu vadītājus  iepazīties ar noteikumiem  un līdz 20.jūnijam  iesniegt pašvaldībai ar drošu elektronisku parakstu parakstītu pieteikumu elektroniski pašvaldības  oficiālajā e-pastā dome@adazi.lv vai papīra formātā, iemetot domes pasta kastē pie Kultūras centra ieejas Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Pieteikumam jāpievieno licencētā programma, dzīves un darba apraksts (CV); izglītības dokumenta kopija; iepriekšējā mācību gada programmas izvērtējums, ja šī programma jau tikusi īstenota.

 • Ādažu novada dome sadarbībā ar SIA “Balt Aliance” (rehabilitācijas centru “Baltezers”) rīko bezmaksas vispārattīstošas vingrošanas nodarbības bērniem un jauniešiem pareizas stājas attīstības veicināšanai, kas tiek īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/001 “Pasākumi vietējās sabiedrības veicināšanai Ādažu novadā” ietvaros.

  Vingrošanas nodarbības notiek fizioterapeita vadībā divās grupās: 7-12 gadus un 13-18 gadus veciem bērniem un jauniešiem.

 • Šodien, 18.martā no plkst.18.00-19.00 Zoom vidē: https://zoom.us/j/94067785071 norisināsies nākošā bezmaksas vingrošanas nodarbība, kas paredzēta bērniem un jauniešiem no 13-18 gadiem. Laipni aicināti nodarbībā piedalīties arī jauniešu brāļi un māsas!

  16. martā attālināti norisinājās pirmā bezmaksas vingrošanas bērniem un jauniešiem pareizas stājas veidošanai no 7-12 gadiem rehabilitācijas centra “Baltezers” fizioterapeites Dairas Loginas vadībā.

 • Ādažu novada dome sadarbībā ar SIA “Balt Aliance” (rehabilitācijas centru “Baltezers”) rīko bezmaksas vispārattīstošas vingrošanas nodarbības bērniem un jauniešiem pareizas stājas attīstības veicināšanai, kas tiek īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/001 “Pasākumi vietējās sabiedrības veicināšanai Ādažu novadā” ietvaros.

  Vingrošanas nodarbības notiks fizioterapeita vadībā un plānotas divās grupās: 7-12 gadus un 13-18 gadus veciem bērniem un jauniešiem.

 • Ilgi gaidītā multifunkcionālā velotrase (saukta arī par “pumpu trasi”) atradīsies pretī Ādažu sākumskolai, Attekas ielā 41, kas ir izcila vieta, lai sākumskolas bērni aktīvi izkustētos svaigā gaisā stundu starpbrīžos, kā arī brīvajā laikā starp stundu noslēgumu sākumskolā un mācību sākumu Mākslas un mūzikas vai Sporta skolā.