COVID 19

 

Pašvaldības lēmumi par komersantu atbrīvošanu no nomas maksas valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā:

Domes lēmums 24.03.2020. nr.75 Par atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem ārkārtas situācijā
Domes lēmums 22.04.2020 Nr.81 Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu
21.01.2022. Nr. ĀNP/2-17-2/22/1 “MARIO MM” Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MARIO MM” (reģ. Nr. 50003683961) nomas maksas atbrīvojumu par Telpu nekustamā īpašumā Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads un Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads no 2021.gada 1.oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim.
21.06.21.06.2021.Nr. ĀND/2-17-2/21/24 SIA “Baltic Restaurants Latvia”

Piešķirt SIA “Baltic Restaurants Latvia” (reģ. Nr. 40003556833) nomas maksas samazinājumu 90% apmērā par nomātajām izglītības iestāžu telpām Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads no 2021.gada 1. maija līdz 2021. gada 31. maijam.

Piešķirt SIA “Baltic Restaurants Latvia” (reģ. Nr. 40003556833) nomas maksas samazinājumu 90% apmērā par nomātajām izglītības iestāžu telpām Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads. no 2021.gada 1. maija līdz 2021. gada 31. maijam.

27.05.2021. Nr. ĀND/2-17-2/21/21

 

SIA “Baltic Restaurants Latvia”

 

Piešķirt SIA “Baltic Restaurants Latvia” (reģ. Nr. 40003556833) nomas maksas samazinājumu 90% apmērā par nomātajām izglītības iestāžu telpām Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads no 2021.gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 30. aprīlim.
Piešķirt SIA “Baltic Restaurants Latvia” (reģ. Nr. 40003556833) nomas maksas samazinājumu 90% apmērā par nomātajām izglītības iestāžu telpām Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads. no 2021.gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 30. aprīlim.
29.04.2021.Nr. ĀND/2-17-2/21/20 SIA “Baltic Restaurants Latvia”

Piešķirt SIA “Baltic Restaurants Latvia” (reģ. Nr. 40003556833) nomas maksas samazinājumu 90% apmērā par nomātajām izglītības iestāžu telpām Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads no 2021.gada 1. marta līdz 2021. gada 31. martam.

Piešķirt SIA “Baltic Restaurants Latvia” (reģ. Nr. 40003556833) nomas maksas samazinājumu 90% apmērā par nomātajām izglītības iestāžu telpām Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads. no 2021.gada 1. marta līdz 2021. gada 31. martam.

22.03.2021. Nr. ĀND/2-17-2/21/19 SIA “Baltic Restaurants Latvia” Piešķirt SIA “Baltic Restaurants Latvia” (reģ. Nr. 40003556833) nomas maksas samazinājumu 90% apmērā par nomātajām izglītības iestāžu telpām Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads no 2021.gada 1. februāra līdz 2021. gada 28. februārim.
22.03.2021. Nr. ĀND/2-17-2/21/18 SIA “Baltic Restaurants Latvia” Piešķirt SIA “Baltic Restaurants Latvia” (reģ. Nr. 40003556833) nomas maksas samazinājumu 90% apmērā par nomātajām izglītības iestāžu telpām Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads no 2021.gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. janvārim.
16.02.2021.Nr. ĀND/2-17-2/21/16 Zinta Filipoviča Piešķirt saimnieciskās darbības veicējam Zintai Filipovičai (reģ. kods 30078111438) nomas maksas atbrīvojumu par Telpu nekustamā īpašumā ”Mežavēji”, Kadaga, Ādažu novads no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. maijam vai līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, vai tādu nosacījumu iestāšanās, kas ļauj Nomniekam izmantot Telpu Līgumā paredzētajam mērķim, ja šis nosacījums iestājas ātrāk.
04.02.2021. Nr. ĀND/2-17-2/21/14 Diāna Gžibovska Piešķirt saimnieciskās darbības veicējam Diānai Gžibovskai (reģ. kods 02118812207) nomas maksas atbrīvojumu par Telpu nekustamā īpašumā Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads no 2020. gada 18. oktobra līdz 2021. gada 30. maijam vai līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, vai tādu nosacījumu iestāšanās, kas ļauj Nomniekam izmantot Telpu Līgumā paredzētajam mērķim, ja šis nosacījums iestājas ātrāk.
26.01.2021. Nr. ĀND/2-17-2/21/9 SIA “Baltic Restaurants Latvia” Piešķirt SIA “Baltic Restaurants Latvia” (reģ. Nr. 40003556833) nomas maksas samazinājumu 90% apmērā par nomātajām izglītības iestāžu telpām Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads no 2020.gada 1. decembra līdz 2020. gada 31. decembrim.
14.01.2021. Nr. ĀND/2-17-2/21/7 “MARIO MM” Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MARIO MM” (reģ. Nr. 50003683961) nomas maksas atbrīvojumu par Telpu nekustamā īpašumā Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads no 2020.gada 21.decembra līdz 2021. gada 31. maijam vai līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, vai tādu nosacījumu iestāšanās, kas ļauj Nomniekam izmantot Telpu Līgumā paredzētajam mērķim, ja šis nosacījums iestājas ātrāk.
13.01.2021. Nr. ĀND/2-17-2/21/6 SIA “BR Dance Company” Piešķirt SIA “BR Dance Company” (reģ. Nr. 40203238626) nomas maksas atbrīvojumu par Telpu nekustamā īpašumā Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads no 2020.gada 21.oktobra līdz 2021. gada 27. maijam vai līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, vai tādu nosacījumu iestāšanās, kas ļauj Nomniekam izmantot Telpu Līgumā paredzētajam mērķim, ja šis nosacījums iestājas ātrāk.
13.01.2021. Nr. ĀND/2-17-2/21/5 SIA “Andžeja Grauda bungu skola” Piešķirt SIA “Andžeja Grauda bungu skola” nomas maksas atbrīvojumu par Telpu nekustamā īpašumā “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu novads no 2020.gada 17.oktobra līdz 2021. gada 31. maijam vai līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, vai tādu nosacījumu iestāšanās, kas ļauj Nomniekam izmantot Telpu Līgumā paredzētajam mērķim, ja šis nosacījums iestājas ātrāk.
13.01.2021. Nr. ĀND/2-17-2/21/4 “KAFE SRVISS” Piešķirt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “KAFE SRVISS” (reģ. Nr. 40003419037) nomas maksas atbrīvojumu par nomātajām telpām īpašumā Ādažu Mākslas un mūzikas skola, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads un Ādažu Sporta centrs, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads no 2020.gada 9.novembra līdz 2021. gada 31. maijam vai līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, vai tādu nosacījumu iestāšanās, kas ļauj Nomniekam izmantot Telpas Līgumā paredzētajam mērķim, ja šis nosacījums iestājas ātrāk.
13.01.2021. Nr. ĀND/2-17-2/21/3 “ZE birojs” Piešķirt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ZE birojs” (reģ. Nr. 48503025142) nomas maksas atbrīvojumu par Telpu nekustamā īpašumā “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu novads no 2020.gada 1.novembra līdz 2021. gada 31. maijam vai līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, vai tādu nosacījumu iestāšanās, kas ļauj Nomniekam izmantot Telpu Līgumā paredzētajam mērķim, ja šis nosacījums iestājas ātrāk.
13.01.2021. Nr. ĀND/2-17-2/21/2 “Grand Jete” Piešķirt biedrībai “Grand Jete” (reģ. Nr. 40008255579) nomas maksas samazinājumu 36% apmērā par Telpu nekustamā īpašumā Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads no 2020.gada 1.decembra līdz 2020. gada 31. decembrim.
04.01.2021. Nr. ĀND/2-17-2/21/1 SIA “ROBO HUB” Piešķirt SIA “ROBO HUB” (reģ. Nr. 40203001250) nomas maksas atbrīvojumu par Telpu nekustamā īpašumā Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads no 2020.gada 17.oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim vai līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, ja šis nosacījums iestājas ātrāk.
28.12.2020.Nr. ĀND/2-17-2/20/31 SIA “Baltic Restaurants Latvia” Piešķirt SIA “Baltic Restaurants Latvia” (reģ. Nr. 40003556833) nomas maksas samazinājumu 90% apmērā par nomātajām izglītības iestāžu telpām Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads no 2020.gada 1. novembra līdz 2020. gada 30. novembrim.
28.12.2020.Nr. ĀND/2-17-2/20/31 SIA “Baltic Restaurants Latvia” Piešķirt SIA “Baltic Restaurants Latvia” (reģ. Nr. 40003556833) nomas maksas samazinājumu 90% apmērā par nomātajām izglītības iestāžu telpām Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads. no 2020.gada 1. novembra līdz 2020. gada 30. novembrim.
14.12.2020.Nr. ĀND/2-17-2/20/30 Biedrība “BMX Ādaži” Piešķirt biedrībai “BMX Ādaži” (reģ. Nr. 40008229326) nomas maksas atbrīvojumu par Telpu nekustamā īpašumā Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads no 2020.gada 17.oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim vai līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, ja šis nosacījums iestājas ātrāk.
11.12.2020.Nr. ĀND/2-17-2/20/29 Biedrība “Grand Jete” Piešķirt biedrībai “Grand Jete” (reģ. Nr. 40008255579) nomas maksas samazinājumu 50% apmērā par Telpu nekustamā īpašumā Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads no 2020.gada 1.novembra līdz 2020. gada 31. novembrim.
11.12.2020. Nr. ĀND/2-17-2/20/28 Biedrība “Grand Jete” Piešķirt biedrībai “Grand Jete” (reģ. Nr. 40008255579) nomas maksas atbrīvojumu par Telpu nekustamā īpašumā Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads no 2020.gada 17.oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim vai līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, ja šis nosacījums iestājas ātrāk.
08.12.2020.Nr. ĀND/2-17-2/20/27 “Tehniskās izglītības un jaunrades skola” Piešķirt biedrībai “Tehniskās izglītības un jaunrades skola” (reģ. Nr. 40008252375) nomas maksas atbrīvojumu par Telpu nekustamā īpašumā “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu novads no 2020.gada 01.novembra līdz 2020. gada 31. decembrim vai līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, ja šis nosacījums iestājas ātrāk.
03.12.2020. Nr. ĀND/2-17-2/20/26 “Maxisushi” Piešķirt SIA “Maxisushi” (reģ. Nr. 40203053869) nomas maksas atbrīvojumu par Telpām nekustamā īpašumā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā – zemesgabala (ar kadastra Nr.8044 008 0440, 1657/154000) domājamās daļas un ēkas (ar kadastra Nr. 8044 508 0001) telpas Nr. 8, Nr.9, Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr.13, Nr.14, Nr.16, Nr.17, Nr.19 un Nr.20 no 2020.gada 21.oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim vai līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, ja šis nosacījums iestājas ātrāk.
03.12.2020 Nr. ĀND/2-17-2/20/25 SIA “Baltic Restaurants Latvia” Piešķirt SIA “Baltic Restaurants Latvia” (reģ. Nr. 40003556833) nomas maksas samazinājumu 90% apmērā par nomātajām izglītības iestāžu telpām Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads no 2020.gada 17.oktobra līdz 2020. gada 31. oktobrim.
24.11.2020.Nr. ĀND/2-17-2/20/23 Antra Krasta Piešķirt saimnieciskās darbības veicējam Antrai Krastai (reģ. kods 25036711615) nomas maksas atbrīvojumu par Telpu īpašumā “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu novads no 2020.gada 17.oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim vai līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, ja šis nosacījums iestājas ātrāk.
12.05.2020.Nr.ĀND/2-17-2/20/19 SIA “Biļešu Paradīze” Piešķirt SIA “Biļešu Paradīze” (reģ. Nr. 40003394937) nomas maksas atbrīvojumu no 2020.gada 12.marta līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai par nomātajām telpām Ādažu Kultūras centra biļešu kasē, Gaujas ielā 33A, Ādaži, Ādažu novads.
12.05.2020.Nr.ĀND/2-17-2/20/18 SIA “IVONNA” Piešķirt SIA “IVONNA” (reģ. Nr. 40103369955) nomas maksas samazinājumu 90 % apmērā no 2020.gada 12.marta līdz līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai par nomātajām izglītības iestāžu telpām Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu novads.

27.04.2020. Nr. ĀND/2-17-2/20/17

 

SIA “Kafe Serviss” Lēmums: Piešķirt SIA “Kafe Serviss” (reģ. Nr. 40003419037) nomas maksas atbrīvojumu no 2020.gada 12.marta līdz 31.maijam par nomātajām telpām pārtikas tirdzniecības automātu uzstādīšanai Gaujas ielā 33A un Gaujas ielā 30, Ādaži, Ādažu novads.
23.04.2020. Nr. ĀND/2-17-2/20/16 SIA “Baltic Restaurants Latvia” Lēmums: Piešķirt SIA “Baltic Restaurants Latvia” (reģ. Nr. 40003556833) nomas maksas atbrīvojumu no 2020.gada 12.marta līdz 31.maijam par nomātajām izglītības iestāžu telpām Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads un telpām Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads.

 

 

 

Dome lēmusi pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu līdz šā gada 15.decembrim

Plašāk par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu pārcelšanu lasiet ŠEIT.