COVID 19

Pašvaldības atbalsts krīzes situācijā

IESNIEGUMA VEIDLAPA

 

Pašvaldības lēmumi par komersantu atbrīvošanu no nomas maksas valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā:

Domes lēmums 24.03.2020. nr.75 Par atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem ārkārtas situācijā
Domes lēmums 22.04.2020 Nr.81 Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu
24.11.2020.Nr. ĀND/2-17-2/20/23 Antra Krasta Piešķirt saimnieciskās darbības veicējam Antrai Krastai (reģ. kods 25036711615) nomas maksas atbrīvojumu par Telpu īpašumā “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu novads no 2020.gada 17.oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim vai līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, ja šis nosacījums iestājas ātrāk.
12.05.2020.Nr.ĀND/2-17-2/20/19 SIA “Biļešu Paradīze” Piešķirt SIA “Biļešu Paradīze” (reģ. Nr. 40003394937) nomas maksas atbrīvojumu no 2020.gada 12.marta līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai par nomātajām telpām Ādažu Kultūras centra biļešu kasē, Gaujas ielā 33A, Ādaži, Ādažu novads.
12.05.2020.Nr.ĀND/2-17-2/20/18 SIA “IVONNA” Piešķirt SIA “IVONNA” (reģ. Nr. 40103369955) nomas maksas samazinājumu 90 % apmērā no 2020.gada 12.marta līdz līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai par nomātajām izglītības iestāžu telpām Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu novads.

27.04.2020. Nr. ĀND/2-17-2/20/17

 

SIA “Kafe Serviss” Lēmums: Piešķirt SIA “Kafe Serviss” (reģ. Nr. 40003419037) nomas maksas atbrīvojumu no 2020.gada 12.marta līdz 31.maijam par nomātajām telpām pārtikas tirdzniecības automātu uzstādīšanai Gaujas ielā 33A un Gaujas ielā 30, Ādaži, Ādažu novads.
23.04.2020. Nr. ĀND/2-17-2/20/16 SIA “Baltic Restaurants Latvia” Lēmums: Piešķirt SIA “Baltic Restaurants Latvia” (reģ. Nr. 40003556833) nomas maksas atbrīvojumu no 2020.gada 12.marta līdz 31.maijam par nomātajām izglītības iestāžu telpām Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads un telpām Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads.

 

 

 

Dome lēmusi pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu līdz šā gada 15.decembrim

Plašāk par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu pārcelšanu lasiet ŠEIT.