a a a

Pašvaldības jaunumi

 • DEKLARĒJIES ĀDAŽU NOVADĀ!

  KĀDI  IR  IEGUVUMI,  ESOT DEKLARĒTAM ĀDAŽOS ?

  • Bērna piedzimšanas pabalsts, ja ģimenē ir piedzimis mazulis (150 euro, ja abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā vai 100 euro, ja viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā);
  • Vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai pašvaldības līdzfinansējums bērnam no pusotra gada vecuma, apmeklējot privāto pirmsskolas izglītības iestādi (239.00
 • Ādažu novada dome 6.novembrī novada iedzīvotājiem organizēja semināru par daudzdzīvokļu visaptverošu ēku atjaunošanu un tās ieguvumiem. Semināra mērķis bija izglītot un aicināt Ādažu novada iedzīvotājus rūpēties un apzināties savas daudzdzīvokļu mājas tehnisko stāvokli, iepazīstināt ar ēku visaptverošas atjaunošanas nepieciešamību un informēt par daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas iespējām projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros.

 • Biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība” un Rīgas plānošanas reģions kopā ar Rīgas pilsētas pašvaldību noslēgusi sadarbības memorandu par Rīgas metropoles areāla attīstīšanu. Tiks izstrādāts Rīgas metropoles areāla rīcības plāns un šī dokumenta ietvaros tiks turpināta sadarbība pašvaldību speciālistu un politiķu līmenī, definējot visam Rīgas metropoles areālam nozīmīgus projektus un rīcības.

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) rīkotā konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” ietvaros ikvienu aicina balsot un izteikt viedokli par ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā.

  Autorizējoties ar sociālo tīklu kontiem vai e-pastu, var nobalsot par vairākām (līdz trīs) ģimenei draudzīgām pašvaldībām, kā arī novērtēt un sniegt savu viedokli vai priekšlikumus par pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem attiecīgajās pašvaldībās.