a a a

Pašvaldības jaunumi


 • Šā gada Lielā Talka aizsāks jaunu desmitgadi ar jaunām vēsmām vides domāšanā, jo aicina ne tikai vākt atkritumus, bet arī, tos vācot, šķirot. Tas jādara, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē un ūdeņos.

 • 17. aprīlī plkst. 11.00 Gaujas ielā 16 (vecās domes ēkas zālē) notiks seminārs par platību maksājumiem un lauku bloku kartes aizpildīšanu. Lauku atbalsta dienesta LAD darbinieki sniegs konsultāciju un palīdzēs klientiem aizpildīt platību maksājumu pieteikumu elektroniski.

  Visus interesentus lūdzu apmeklēt semināru un līdzi paņemt paroli, lai varētu aizpildīt lauku bloku kartes uz vietas.

 • Amata mērķis: Juridisko dokumentu sagatavošana, noformēšana, tiesību aktu analīze un piemērošana.

  Prasības pretendentam:

  • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
  • vismaz 2 gadu darba pieredze jurisprudencē;
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
  • zināšanas un pieredze normatīvo aktu piemērošanā un administratīvo aktu sagatavošanā;
  • spēja sastādīt procesuālus dokumentus tiesai;
  • prasme veikt pārstāvību civilprocesā, administratīvajā procesā un citos procesos tiesās un valsts pārvaldes iestādēs;
  • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
  • precizitāte, uz rezultātu orientēta darba organizēšana;
  • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office datorprogrammām;
  • publiskas uzstāšanās prasme un argumentācijas spējas;
  • vēlme un spēja pastāvīgi pilnveidot profesionālās zināšanas;
  • spēja uzņemties atbildību par uzdotā darba gaitu, rezultātiem un saviem lēmumiem.