a a a

Pašvaldības jaunumi

  • Piedaloties pašvaldības, bērnudārza, būvnieka, būvuzrauga, autoruzrauga un SIA “Ekodoma” pārstāvjiem, 1.jūnijā tika atzīmēta Ādažu bērnudārza siltināšanas darbu pabeigšana. Tā kā šogad arī Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas atzīmēšana nevarēja notikt tikpat svinīgi un krāšņi kā citus gadus, pasākuma dalībnieki attālināti sveica mazos Ādažu bērnudārza iemītniekus un personālu, novēlot patīkamu atrašanos atjaunotajās bērnudārza telpās.

  • Sākot ar šā gada 6.aprīli, Ādažu  novada bāriņtiesa vairs neveic notariālo aktu apliecinājumus Ādažu novada iedzīvotājiem, taču Ādažos ir izveidota viena zvērināta notāra amata vieta, kas apmeklētājus pieņem Gaujas ielā 4 (bijušajā kultūras namā). Zvērināta notāra amata vieta novadā izveidota saskaņā ar grozījumiem Notariāta likumā un  Ministru kabineta noteikumiem* par zvērināta notāra amata vietām.

  • Laikā, kad nav ieteicams atrasties veikalos un citās sabiedriskās vietās, nenotiek kultūras un sporta pasākumi, vairāk laika pavadām pastaigās svaigā gaisā dabā. Foto entuziastus aicinām pastaigas izmantot lietderīgi, radot skaistas fotogrāfijas ar mirkļiem un burvīgām vietām Ādažu novadā. Sūtiet fotogrāfijas mums un piedalieties foto konkursā!

  • Ādažu novada dome izsludina skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursu ar mērķi iegūt labākās programmas, kas veicinātu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizētu veselīgu dzīvesveidu, attīstītu komunikācijas prasmes, radošumu un komandas darba iemaņas. Radošo darbnīcu mērķgrupa – Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarēti bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem.

  • NOLIKUMS