a a a

Jaunumi novadā

 • Attālinātas bezmaksas juristu konsultācijas darba dienās no 18.līdz 29.maijam pa tālr.116006

  Nepieciešama juridiska konsultācija? Risinājums – attālināta telefonkonsultācija vai rakstiska atbilde tiešsaistē !

  Lai veicinātu ikviena iedzīvotāja informētību par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību ārkārtējās situācijas apstākļos, kā arī nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un iespējamo seku novēršanā, no 18.maija līdz 29.maijam

 • 2017. gada aprīlī Ādažu novada pašvaldība uzsāka dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas Apvārsnis 2020 finansētā projektā “Accelerate SUNShINE” (līguma Nr. 754080), kura mērķis ir demonstrēt ēku visaptverošas atjaunošanas projektu finansiālo dzīvotspēju un izdevīgumu, tajā skaitā apvienojot vienā projektā vairākus objektus un savstarpēji sadarbojoties vairākām pašvaldībām.

 • Ādažu bērnudārza ēka un pagalms

  Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas darbi tuvojas noslēgumam. Līdz aprīļa beigām tika veikti atlikušie fasādes armēšanas darbi un dekora uzklāšana, montētas vējkastes un palodzes, pie grupiņām liktas evakuācijas kāpnes, veikti labiekārtošanas darbi, kā arī citi darbi. Maijā tika gatavoti dokumenti ēkas nodošanai ekspluatācijā.

 • Autobuss

  Pēdējo nedēļu laikā pasažieru skaits turpina palielināties, tāpēc, lai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatīšanās risku, no rītdienas, 2020. gada 12. maija, pasažieriem, braucot sabiedriskajā transportā, jālieto mutes un deguna aizsegs, piemēram, sejas maska, respirators, šalle, lakats u.tml. Ņemot vērā, ka reģionālo maršrutu autobusos pasažieru uzņemšana notiek pa priekšējām durvīm, autobusa vadītājs var atteikt iekāpšanu pasažieriem, kuriem nav attiecīgā aizsega.

 • Lielā Talka aicina cilvēkus talkot Solo talkā, Ģimenes talkā vai Duo talkā

  Līdz Lielajai Talkai 16.maijā palikusi tikai nedēļa. Visus,kuri vēlas talkot, bet vēl nav reģistrējuši talkas vietu, aicinām pasteigties un to izdarīt! Vairāk informācijas atradīsiet: www.talkas.lv

  Atkritumu maisus reģistrētajām un apstiprinātajām talkas vietām to vadītāji varēs saņemt pie Ādažu novada domes ēkas, sazinoties ar talkas koordinatoru.