a a a

Jaunumi novadā

 • Ēnu diena ir izglītojošs  profesionālās orientācijas pasākums, kurā skolēniem ir iespēja dažādās darba vietās kļūt par ēnotājiem. Arī Ādažu pašvaldības policijai bija savas ēnas, kurām bija iespēja iepazīties ar policijas darbinieka darbu, apkalpot izsaukumus, nodrošināt sabiedrisko kārtību un vērot, kā tiek veiktas preventīvas pārrunas ar sabiedriskā miera traucētājiem.

 • Finanšu komitejas sēde notiks 18.februārī plkst.14.00 domes Ceriņu zālē. Ar sēdes darba kārtību aicinām iepazīties ŠEIT:FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

 • Prasības pretendentiem:
  • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūrā vai būvniecībā;
  • vismaz piecu gadu darba pieredze, vēlams arhitektūrā un būvvaldes atbildības jomās;
  • pieredze mazas iestādes vai valsts pārvaldes struktūrvienības vadītāja amatā teritorijas attīstības plānošanas vai būvniecības jomā vismaz trīs gadi;
  • praktiskā pieredze normatīvo aktu projektu izstrādē;
  • reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana būvniecības jomā;
  • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi termiņā;
  • augsta atbildības sajūta, spēja vadīt mazu iestādi, motivēt darbiniekus mērķu sasniegšanai;
  • spēja noteikt prioritātes, disciplinētība, precizitāte, spēja publiski uzstāties un argumentēt savus lēmumus, viedokli un veiktās darbības;
  • prasme strādāt ar datorprogrammām lietotāja līmenī (MS Office, Excel, Word, teksta redaktors, Būvniecības informatīvā sistēma, lietvedības datu vadības sistēma “NamejsCity”, u.c.);
  • valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vēlamas vienas svešvalodas zināšanas („B” līmenis);
  • B kategorijas autovadītāja apliecība.
 • 7. februārī Ādažu pašvaldības policijas amatpersonas apsekoja vairākas tirdzniecības vietas novadā ar mērķi pārbaudīt, vai pārdevēji un uzņēmēji ievēro aizliegumu pārdot alkoholiskos, enerģijas dzērienus un tabakas izstrādājumus nepilngadīgām personām.
  Policija pārbaudīja 4 tirdzniecības vietas. Trīs no pārbaudītajām tirdzniecības vietām pārdevēji nepilngadīgajiem pārdeva alkoholiskos dzērienus, kas liecina par to, ka veikalu pārdevēji ir neuzmanīgi un nepārliecinās par jauniešu vecumu.

 • Amata mērķis: Veikt pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu, inventāra un materiālu pamatbudžeta izdevumu uzskaiti. Galvenie amata pienākumi:
  • veikt nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un citu iltermiņa ieguldījumu uzskaiti ZZDats grāmatvedības datorprogrammā Gvedis, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par grāmatvedības uzskaites kārtību budžeta iestādēs;
  • veikt krājumu, mazvērtīgā inventāra un materiālu uzskaiti;
  • veikt datu sagatavošanu ilgtermiņa ieguldījumu un mazvērtīgā inventāra inventarizācijām, rezultātu apkopošanu un salīdzināšanu ar pašvaldības uzskaites datiem un valsts reģistru datiem;
  • veikt pašvaldības īpašumā un patapinājumā esošo transportlīdzekļu maršruta lapu pārbaudes un degvielas krājumu uzskaiti;
  • veikt citu materiālu (pastmarku un ceļa materiālu);
  • kontrolēt un sagatavot informāciju par nepieciešamajām darbībām ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites, kontroles, izslēgšanas un inventarizācijas normatīvo aktu prasību ievērošanas nodrošināšanai pašvaldībā;
  • veikt statistikas atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu LR Centrālajai statistikas pārvaldei.