a a a

Jaunumi novadā

 • 2020.gadā Ādažu novadā deklarētajiem bērniem no 1.5 līdz 4 gadu vecumam līdzfinansējums privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs noteikts 240,00 eiro. Savukārt līdzfinansējums bērniem, kuri saņem obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei (5–7 g.), noteikts 175,00 eiro mēnesī līdzšinējo 170 eiro vietā. Līdzfinansējuma apmērs bērniem no 5 gadu vecuma ir mazāks, jo valsts piešķir mērķdotāciju pedagogu atalgojumam un nodrošina daļēju finansējumu mācību līdzekļu un materiālu iegādei.

 • 1.janvārī stājās spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasība, kas nosaka, ka visos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem. Nelaimes brīdī tam, vai dūmu detektors ir uzstādīts mājoklī vai nē, var būt pat cilvēka dzīvības cena.

  Izglāb dzīvību – uzstādi dūmu detektoru!

  Plašāk lasi šeit: www.vugd.gov.lv/…/23032-no-2020gada-1janvara-prasibas-uguns…

 • Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2020. gada 12.martā plkst. 09.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Vējupe 13” – 9, Ādaži, Ādažu novads, kadastra Nr.

 • Ādažu novada dome aicina ikvienu interesentu sākt gatavoties konkursam “Sabiedrība ar dvēseli 2020”! Atšķirībā no citiem gadiem, šogad projektu pieteikumu pieņemšana plānota ātrāk – no februāra beigām līdz marta beigām.

  Konkursa mērķis – uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi.

 • Apstiprināti jauni SIA “Garkalnes ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi: ūdens 0,94 EUR bez PVN (ar PVN 1,14 EUR), kanalizācija – 1,50 EUR bez PVN (ar PVN 1,82 EUR).
  Tarifs stājas spēkā 2020.gada 1.martā. SIA “Garkalnes ūdens” nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumus Ādažu novada Baltezera un Alderu ciema daļā.