a a a

Jaunumi novadā

  • Uzmanību! Mobilitātes nedēļas noslēguma pasākuma laikā, 22.septembrī no 09.00-15.00, jaunizbūvētās Attekas ielas posms autotransportam būs slēgts. Lūdzam tos, kuri dzīvo blakus mājās, braukt gar jaunās skolas otru pusi, tālāk varēs izbraukt uz Gaujas ielu. Ja pārvietosieties ar kājām vai velo, būs pieejams arī šis ielas posms!

  • Kā jau ziņojām, jūnija sākumā tika uzsākta Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes (ĀPII) ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana. Darbus veic uzņēmums SIA “BūvKORE” atbilstoši SIA “Grand Eko” 2017.gadā izstrādātajam ĀPII siltināšanas būvprojektam.

    Būvdarbi tiek veikti projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros, kas tiek finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem 4.2.2.

  • Lai veicinātu ar vien augošo tendenci šķirot ikdienā uzkrājušos atkritumus, vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Eco Baltia vide” pārraudzībā esošajā Ādažu šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā “Kadagas attīrīšanas ietaises”, kas atrodas Kadagā, Ādažu novadā, pagarināts darba laiks. Iedzīvotāji atkritumu šķirošanas laukuma pakalpojumus var izmantot arī ceturtdienās un svētdienās.

  • Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks 16.septembrī  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā nogādāja domes deputātu parakstītu vēstuli ar lūgumu nepievienot Garkalnes novadu Ulbrokas novadam, norādot uz vairākiem būtiskiem argumentiem un iespējamām negatīvajām sekām.

    Vēstulē liela uzmanība pievērsta tam, ka VARAM piedāvājums nekādi neatrisina abu novadu robežteritoriju problēmas, kā arī Garkalnes novada iedzīvotāju vairumam apgrūtinās pakalpojumu pieejamību jaunā novada centrā, kas atradīsies būtiski tālāk nekā Ādaži.