a a a

Kultūras jaunumi

 • No 15. marta līdz 10. aprīlim Ādažu bibliotēkā tiek veikta krājuma inventarizācija, tādējādi bibliotēka šajā laikā slēgta. Grāmatu apmaiņa nenotiks, tās varēs tikai nodot. Lūgums ieplānot rezervēto grāmatu saņemšanu līdz 12. martam!

  Bibliotēka aicina lasītājus izmantot 3td e-grāmatu bibliotēku www.3td.lv , kurā ar valsts atbalstu tiek piedāvāts bez maksas lasīt gandrīz pustūkstoti e-grāmatu latviešu valodā.

 •            Literārās izstādes

  •   “Jaunības dienu man nav bijis…”
   Rakstniekam, publicistam Miervaldim Birzem-100(1921-2000)
  • “Divas pasaules”
   Rakstniekam, pedagogam Eduardam Freimanim – 100 (1921-2005)

            Tematiskās izstādes

  • “Dažādu gadu balsis”
   Grāmatniekam, bibliotekāram Ojāram Zanderam-90 (1931-2018)
  • “Kāda cilvēka dzīve”
   Admirālim, Latvijas Karaflotes  komandierim (1931-1940)
   Teodoram Spādem – 130(1891-1970)
  • “Pie spoži baltas skulptūras”
   Tēlniecei Leai Davidovai-Medenei – 100 (1921-1986)
  • “Ar teātri var daudz ko pateikt pasaulei”
   27.
 • Dome, pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, turpinās sniegt atbalstu nomniekiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka atbilstību noteiktajiem kritērijiem un iesniegumu.

 • Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus rezervēt attālināti – pa telefonu 67996266, e-pastā  biblioteka@adazi.lv vai Ādažu bibliotēkas elektroniskajā katalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx
 • Ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 1. martam.

  Anna Peipiņa, projekta „Mācītspēks” dalībnieku piesaistes vadītāja: „Daudzi no projekta dalībniekiem par skolotāja profesiju domājuši jau ilgāku laiku.