a a a

Būvniecības jaunumi

  • Ādažu pašvaldības Būvvalde informē, ka no 11.oktobra Ādažos tiek pārtraukta apmeklētāju konsultēšana klātienē, izņemot īpašus gadījumus, kad tas citādi nav iespējams, un uzrādot derīgu Covid sertifikātu vai negatīvu Covid testa rezultātu. Par to iepriekš jāvienojas ar attiecīgo būvvaldes speciālistu. Iespējams organizēt konsultācijas tiešsaistē Teams vai Zoom platformās, iepriekš piesakoties lietvedības vadītājai.

  • Aicinām sekot līdzi un iesaistīties lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunparks”, Ādažos publiskās apspriešanas sanāksmē.

  • Atgādinām – rīt, 5.oktobrī plkst. 17.00, notiks lokālplānojuma “Jaunparks” tiešsaistes sanāksme video konferences režīmā Zoom vidē.
    Sanāksmes tiešraide tiks pārraidīta Ādažu novada pašvaldības un lokālplānojuma izstrādātāja Grupa93 Facebook lapās. Lai saņemtu aktīvā sanāksmes dalībnieka piekļuves saiti Zoom sapulcei, interesentiem lūdzam iepriekš reģistrēties: https://ej.uz/AdazuLPsanaksme
  • Carnikavā, Nākotnes ielā 1 kopš 2020. gada 4.novembra tiek veikti pamatskolas ēkas rekonstrukcijas darbi, lai attīstītu izglītības infrastruktūru, sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstīto vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu un pilnībā modernizētu vispārējās izglītības mācību vidi Carnikavas pagastā. Ādažu novada pašvaldības vadība apmeklēja Carnikavas pamatskolas ēku Nākotnes ielā 1, novērtējot jau paveiktos būvdarbus, kā arī apskatot izveidoto demonstrācijas klasi.
  • Ādažu novada pašvaldība aicina pircējus, kuri vēlas iegādāties nekustamos īpašumus Ādažu novada teritorijā, kad ir izvēlēts nekustamais īpašums, ja ir vēl kādas šaubas un jautājumi, PIRMS IEGĀDES vērsties Ādažu novada pašvaldības Būvvaldē, lai NOSKAIDROTU BŪVNIECĪBAS IESPĒJAS katrā iecerētajā nekustamajā īpašumā.