a a a

Būvniecības jaunumi

  • Kā ziņojām iepriekš, gada sākumā notika vispārēja informēšana par Teritorijas plānojuma izstrādi pirmajās tikšanās reizēs ar iedzīvotājiem, kas norisinājās gan tiešsaistē, gan klātienē Ādažos un Carnikavā. Aicinām interesentus turpināt iesaistīties Teritorijas plānojuma izstrādes procesā un aktīvi piedalīties iedzīvotāju iesaistes fokusa grupās, kur sarunas ar iedzīvotājiem notiks konkrētu ciemu ietvaros, lai identificētu un uzklausītu konkrētu apkaimju problemātiku! Tikšanās plānotas vairāku blakus esošu ciemu iedzīvotājiem vienlaicīgi, ņemot vērā kopējo teritoriālo vienību skaitu Ādažu novadā.
  • teritorijas plānošanas sanāksmes aicinājuma banerisAicinām piedalīties Ādažu novada teritorijas plānojuma 2025.-2037. gadam izstrādē! Aicinām līdzdarboties Ādažu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādē, jo tieši jūsu viedoklis var ietekmēt vidi un teritorijas attīstību novadā! 
    Pirmā Teritorijas plānojuma uzsākšanas sanāksme notika 17.janvārī tiešsaistē. Aicinām iedzīvotājus piedalīties sanāksmē klātienē 24. janvārī plkst. 18.00 Gaujas ielā 33A, Ādažu Vēstures un mākslas galerijā, kā arī 31.janvārī plkst.18.00 Carnikavas pamatskolā. 
  • Aicinām piedalīties Ādažu novada teritorijas plānojuma 2025.-2037. gadam izstrādē! Aicinām līdzdarboties Ādažu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādē, jo tieši jūsu viedoklis var ietekmēt vidi un teritorijas attīstību novadā! 

    ! Teritorijas plānojuma uzsākšanas sanāksme notiks 2023. gada 17.janvārī Zoom platformā plkst.17.00.

  •   Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.561 “Par nekustamā īpašuma "Ziemeļi", Baltezerā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS). Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2022. gada 19.decembra līdz 2023. gada 15.janvārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 5.janvārī plkst. 16.00 tiešsaistē Zoom platformā (Meeting ID: 895 8187 1488, Passcode: 042968). Sanāksme tiešraidē tiks translēta sociālajā tīklā "Facebook", bet tiešraides ieraksts būs pieejams pašvaldības "Youtube" profilā.
  • Šajā gadā turpinājās Gaujas kreisā krasta stiprinājumu būvniecības projekts. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt rievsienas trīs posmos, kuru kopējais garums ir 1,317 kilometri. Jau ziņojām, ka septembrī tika pabeigti būvdarbi pie Kadagas tilta, savukārt decembra sākumā ir pabeigta rievsienas izbūve un nostiprināšana ar akmeņu krāvumu upes pusē pie sūkņu stacijas "Kārkli".