a a a

Būvniecības jaunumi

 • Būvniecības valsts kontroles birojs aicina ikvienu interesentu 2021.gada 5.martā no plkst. 10:00 līdz 12:00 noklausīties Būvniecības informācijas sistēmas apmācību vebināru “Kā uzsākt žoga būvniecību BIS?”.
  Vebināra laikā tiks apskatītas sekojošas tēmas:
  1) Noderīga informācija pirms žoga nomaiņas vai uzlikšanas.
  2) Būvniecības ieceres sagataves izveidošana:
  a.

 • 2020. gada maijā Ādažu novada pašvaldības policija Ādažu un Kadagas ciemos veica īpašumu masveida apsekošanu. Apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka vairāk nekā 100 zemes vienībās atrodas dzīvojamās vai dārza mājas un palīgēkas, kas nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – kadastrs).

 • Būvniecības valsts kontroles birojs aicina ikvienu interesentu noklausīties Būvniecības informācijas sistēmas apmācību vebināru “Kā uzsākt 1.grupas būves (piem., nojumes, šķūnīša) būvniecību BIS?” 2021.gada 19.februārī no plkst. 10:00 līdz 12:00, tiešsaistē – Microsoft Teams. Vebināra laikā SIA “Tieto Latvia” funkcionālā konsultante Ilze Auzarāja sniegs informāciju par būvniecību pašu spēkiem un kā uzsākt 1.grupas

 • Ādažu novada dome 2021.gada 26.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 “Par nekustamā īpašuma “Pliči” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.
  Detālplānojuma „Pliči” (Āķu iela 1) ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0370, Ādažu novadā, Baltezera ciemā, publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2021.gada 16.februāra

 • 2020.gada 15.decembrī uzsāktā detālplānojuma „Dzērvenītes”, nekustamā īpašuma „Dzērvenītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440040187 teritorijā, Ādažu novadā, Birznieku ciemā publiskās apspriešanas periods turpinās, ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējās situācijas pagarinājumu.

  Šobrīd publiskās apspriešanas periods tiek pagarināts uz nenoteiktu laiku, bet ne agrāk kā līdz 2021.gada