a a a

Attīstības jaunumi

  • Jau tika ziņots, ka Ādažu novada dome ar  Carnikavas novada domi uzsāk jaunā apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādi teritorijai, kurā šobrīd atrodas abi novadi. Attīstības programma noteiks konkrētus rīcības virzienus, lai sekmētu ilgtspējīgu jaunā novada attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

  • Godātie Ādažu un Carnikavas novadu iedzīvotāji, uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji!

    Ādažu novada dome ar  Carnikavas novada domi uzsāk jaunā, apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādi teritorijai, kurā šobrīd atrodas abi novadi. Plānots, ka programmas izstrāde ilgs līdz 2021.gada maijam, bet tās 1.redakcija

  • Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu jau sākot no septembra plānotas dažādas vingrošanas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem fiziskās veselības veicināšanai.

    Līdz 2020.gada beigām plānotas arī dažādas sporta grupu nodarbības skolēniem; tematiskais pasākums veselīga dzīvesveida veicināšanai pirmsskolas vecuma bērniem un viņu ģimenes locekļiem; nodarbības skolēniem garīgās veselības veicināšanai; veselīga uztura lietošanas veicināšanai un seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanai, arī tematiskais pasākums pieaugušajiem garīgās veselības veicināšanai.