a a a

Attīstības jaunumi

  • Septembra beigās vairāki Ādažu novada domes, SIA “Ādažu Namsaimnieks” un daudzdzīvokļu ēkas Pirmā ielā 37 pārstāvji devās klātienē apskatīt pirmo ēku, kas tika visaptveroši atjaunota, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC). Tā kā līdz šim Ādažu novadā vēl nevienas daudzdzīvokļu ēkas siltināšanas gadījumā nav izmantots EPC, brauciena laikā tika runāts par mītiem un bažām par EPC kā risinājumu ēku atjaunošanai.

  • Atklāta jauna alus ražotne "Brewery"

  • Kopš 2016.gada Ādažu novadā tiek īstenoti dažādi projekti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un cita finansējuma ietvaros, lai īstenotu biedrības “Gaujas Partnerība” sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam (Stratēģija), kuras vīzija ir: Ādažu novads ir teritorija, kur iedzīvotājiem ir augsta dzīves kvalitāte, attīstās uzņēmējdarbība un nevalstisko organizāciju darbība, kā arī ir aizsargāti un sakārtoti vietējie dabas objekti un resursi.

  • Visā Muižas ielas posmā  būvnieks ir izbūvējis valčbetona un asfalta segumu, izbūvēti  arī ūdens, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīkli. Vēl  turpinās gājēju – velo celiņa un Taču ceļa bruģēšana. Muižas ielā Ir uzsākta arī  apgaismojuma izbūve.

    Jaunceriņu, Vectiltiņu un Katlapu ceļos ir izbūvēti ūdens un kanalizācijas tīkli, kā arī  kanalizācijas sūkņu stacija.

  • “EasY PeaSY sportiņš”

    Sadarbībā ar biedrību “DUEsport”, tās vadītāju Alisi Timermani un viņas sportisko komandu, jūnijā tika organizēta aktīvā dienas nometne “EasY PeaSY sportiņš” ādažniekiem vecumā no 7 līdz 9 gadiem, kuras galvenā tēma bija veselīgs skatījums uz sportu un uzturu.