a a a

 • Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus rezervēt attālināti – pa telefonu 67996266, e-pastā  biblioteka@adazi.lv vai Ādažu bibliotēkas elektroniskajā katalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx
 • No 19. līdz 23.aprīlim Ādažu bibliotēkā norisinās BIBLIOTĒKU NEDĒĻA ar vadmotīvu “DARĪT NETICAMO”

 • Ādažu novada dome 2021. gada 26. janvārī veica grozījumus domes 2017. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”, nosakot, ka tiks izveidota uzņemšanas komisija, kura pārbaudīs uzņemamo bērnu sarakstus un pieņems lēmumus par bērnu uzņemšanu iestādēs.

 • No 20.aprīļa plkst.06.00 līdz 24.aprīļa plkst.12.00 Ādažu poligonā notiks mīnmetēju un kājnieku atbalsta ieroču kaujas šaušanas apmācība gan dienas gaišajā, gan tumšajā laikā. Tiks izmantoti apgaismes lādiņi.

  Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām mācībām, īslaicīgi radītajiem trokšņiem.

 • Ādažu novada dome 2021. gada 26. janvarī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 8 “Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.
  Sakarā ar nepieciešamību ierobežot Covid-19 izplatību, ārkārtējās situācijas laikā nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma publiskā apspriešana notika nepilnvērtīgi, bez tam šobrīd valstī ir noteikti jauni publisko apspriešanu organizēšanas noteikumi.

 • Ādažu novada dome 2020. gada 24. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 229 “Par nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.
  Sakarā ar nepieciešamību ierobežot Covid-19 izplatību, ārkārtējās situācijas laikā nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” detālplānojuma publiskā apspriešana notika nepilnvērtīgi, bez tam šobrīd valstī ir noteikti jauni publisko apspriešanu organizēšanas noteikumi.

 • Ādažu novada dome 2020. gada 24. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 230 “Par nekustamā īpašuma Viršu ielā 13 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.
  Sakarā ar nepieciešamību ierobežot Covid-19 izplatību, ārkārtējās situācijas laikā nekustamā īpašuma Viršu ielā 13 detālplānojuma publiskā apspriešana notika nepilnvērtīgi, bez tam šobrīd valstī ir noteikti jauni publisko apspriešanu organizēšanas noteikumi.

 • Izsludināts Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021”! Pieteikumu konkursā var iesniegt fiziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam un kas plāno uzsākt komercdarbību Ādažu novadā.

  Konkursa uzvarētājiem ir iespēja saņemt sekojošu līdzfinansējumu savu uzņēmējdarbības ieceru īstenošanai:

  1.vietas

 • Sakarā ar epidemioloģiskās situācijas novadā uzlabošanos Ādažu vidusskolā un sākumskolā no 19. aprīļa daļēji atsāksies klātienes mācību process.
 • Tā kā Ādažos no 19. aprīļa daļēji tiks atsāktas mācības klātienē, no 19. aprīļa tiks atjaunoti vairāki reisi maršrutā Nr.6821 Rīga–Ādaži–Kadaga, Nr.6822 Rīga–Ādaži–Podnieki–Garkalne, Nr.6842 Ādaži–Carnikava, Nr.5721 Ādaži–Stapriņi–Atari–Ādaži un Nr.5269 Baltezers–Alderi–Ādaži.

  Pasažieru pārvadājumus nodrošinās:

  • maršruta Nr.6821 Rīga–Ādaži–Kadaga autobuss, kas no pieturas Rīga (pie SAO) darbadienās izbrauc plkst.13.10 un 14.00;
  • maršruta Nr.6822 Rīga–Ādaži–Podnieki–Garkalne autobuss, kas no pieturas Ādažu centrs darbadienās izbrauc plkst.7.05 un 16.23, bet no pieturas Rīga (pie SAO) – plkst.14.35;
  • maršruta Nr.6842 Ādaži–Carnikava autobuss, kas no pieturas Ādažu skola darbadienās izbrauc plkst.15.08, no pieturas Carnikava (tirgus) – plkst.7.40 un 8.30, bet no pieturas Ādažu centrs – plkst.18.05;
  • maršruta Nr.5721 Ādaži–Stapriņi–Atari–Ādaži autobuss, kas no pieturas Stapriņi (Vaivariņu iela) darbadienās izbrauc plkst.7.30, bet no pieturas Ādažu centrs – plkst.14.30 un 17.00;
  • maršruta Nr.5269 Baltezers–Alderi–Ādaži autobuss, kas no pieturas Baltezers (Dreimaņu iela) darbadienās izbrauc plkst.7.40.