Muižas ielas pārbūve

19.07.2018.

Muižas ielas pārbūvē ir veikti 60% no plānotajiem darbiem. Jaunceriņu, Vectiltiņu un Katlapu ceļos ir  izbūvēti ūdenssaimniecības tīkli un  pārbūvēta caurtekai, bet Muižas ielā  ieklāts valčbetona segums un izbūvēts gājēju/velosipēdistu celiņš, kā arī ūdenssaimniecības un  lietus ūdens kanalizācijas tīkli.

Būvniekiem vēl  jāizbūvē apgaismojums Muižas ielā un gar gājēju/velosipēdistu celiņu, kas savieno Muižas ielu ar Parka ielu un visā būvniecības objektā  jāveic teritorijas labiekārtošanas darbi.

Muižas ielas pārbūve tiek īstenota  projekta  Nr.3.3.1.0/16/I/020 “Muižas ielas industriālās teritorijas  infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas  pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un valsts budžeta dotāciju līdzfinansējumu.