Muižas ielā notiek apvienotā gājēju un velo celiņa izbūve

07.05.2018.

Turpinās Muižas ielas  seguma pārbūve, kā arī ūdenssaimniecības tīklu un ielas apgaismojuma izbūve. Tāpat turpinām veidot gājēju un velo infrastruktūru novadā. Muižas ielā tiek izbūvēts apvienotais gājēju un velo celiņš līdz pat dambim, kas sniegs iespēju iedzīvotājiem to izmantot pastaigām un velo maršrutos, turpinot ceļu pa dambi. Paralēli šiem darbiem uzsākti arī ugunsdzēsības dīķa pārtīrīšanas un atjaunošanas darbi. Jaunceriņu, Vectiltiņu un Katlapu ceļos veikta plānoto ūdenssaimniecības tīklu izbūve, kā arī pārbūvēta caurteka. Jaunceriņu ceļā uzsākta elektroapgādes tīklu izbūve kanalizācijas sūkņu stacijas pieslēgumam. Pārbūves darbus veic SIA “Ostas celtnieks”, būvuzraudzību nodrošina SIA “BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību – SIA “Firma L4”. Muižas ielas brauktuvi izbūvēs no valčbetona, virs tā klājot kārtu asfaltbetona seguma. Muižas iela būs viena no pirmajām vietām Latvijā, kur valčbetona segums izmantots ielas izbūvē.  Izmaksu ziņā valčbetons ir līdzīgs asfalta segumam, bet īpaši piemērots rūpnieciskajām zonām, jo nodrošina daudzkārt lielāku ielas nestspēju un kalpošanas ilgumu – līdz pat 30 gadiem.