a a a

Miršanas fakta reģistrēšana

  PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS IESPĒJAS
Personīgi iestādē Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļa, Gaujas iela 33A, Ādaži
Pa pastu
Pa tālruni
Elektroniski
  IESNIEGUMA VEIDLAPA PIEEJAMA
Pašvaldības portālā
  NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI
Oriģināls

1.     Ārstniecības iestādes apliecība par nāves iestāšanos

2.     Pieteicēja pase

3.     Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts;

4.     Mirušās personas pase (ja ir pieejama)

Oriģināls vai kopija, uzrādot oriģinālu
Kopija, uzrādot oriģinālu
  KAS JĀDARA, LAI VARĒTU SAŅEMT PAKALPOJUMU
Par personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļai. Nodaļas darbinieki reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.
  PAKALPOJUMA MAKSA
Bezmaksas
  ATBILDES/PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS TERMIŅŠ
1 darba diena
  REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 2013.gada 3.septembra noteikumi nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
  UZZIŅAS, INFORMĀCIJA, KONSULTĀCIJAS
Tālrunis: 67996007
e-pasts: dzimtsaraksti@adazi.lv
Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks Pirmdiena: 8:00 – 13:00 un 13:45 -16:00
Otrdiena: 08:00 – 13:00
Trešdiena: 08:00 – 12:00
Ceturtdiena: 08:00 – 13:00
Piektdiena: 10:00 – 14:00 (iepriekš piezvanot)