Mežgarciemā izveidots jauns tūrisma objekts – skatu platforma

10.09.2021.

Mežgarciemā izbūvēta skatu platforma un informatīvie stendi par militārajām aktivitātēm Carnikavas novadā un Vidzemes piekrastē no 1917. gada līdz padomju laikiem.  Objekta “Skatu platformas un informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana Muzeja ielā 6, Mežgarciemā, Carnikavas novadā” izbūve ir veikta Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības projekta “Military Heritage” ietvaros.

Projekta mērķis ir attīstīt militārā mantojuma tūrisma potenciālu Latvijas un Igaunijas teritorijā, izveidojot pievilcīgu un kopīgu militārā mantojuma tūrisma produktu vietējiem un ārvalstu tūristiem. Projektā ir pilnveidotas un apmeklētājiem atvērtas militārā mantojuma vietas abās valstīs, kas liecina par neatkarības iegūšanu un atjaunošanu laikā no Pirmā pasaules kara sākuma līdz 1991. gadam.

Projekta ievaros ir radīta jauna infrastruktūra – skatu platforma un informatīvie stendi par militārajām aktivitātēm Carnikavas novadā un Vidzemes piekrastē no 1917. gada līdz padomju laikiem.

Būvniecības darbus veica SIA “J&J Inc”, līgumcena par būvdarbu izpildi ir EUR 23 812.28, bez PVN.