“Meža dienu” ietvaros Vējupes pludmalē izveidots informatīvs stends bērniem par meža daudzveidību novadā

18.10.2021.

informācijas stends

Ādažu pašvaldība, realizējot šī gada Meža dienu projektu, sadarbībā ar meža nozares speciālistiem izveidojusi informatīvo stendu, lai iedzīvotāji un viesi gūtu lielāku priekšstatu par meža daudzveidību novadā, kokaugu izplatību un meža apsaimniekošanas pasākumiem.Tā kā stenda mērķauditorija ir bērni un skolēni, informācija stendā pasniegta atraktīvā ilustrācijā. Aicinām novada iedzīvotājus savās pastaigās iekļaut Vējupei pieguļošo teritoriju un jaunizveidoto informatīvo stendu un kopīgi ar bērniem iepazīt novada mežus, uzzinot par tiem vairāk.

Tāpat jaunajā peldsezonā Vējupes peldvieta papildināsies ar 2 jauniem sauļošanās soliem.

Meža dienās 2021.gadā katra projektā iesaistītā pašvaldība darbojas divos nozīmīgos virzienos – veidojot sakoptu ainavu, kopjot parkus vai veidojot jaunus labiekārtojuma elementus.  Uzmanība pievērsta arī sabiedrības izglītošanai par meža nozares nozīmību teritorijas attīstībā.

Latvijas Pašvaldību savienība kopīgi ar Latvijas pašvaldībām atsaucas aicinājumam turpināt pirms 6 gadiem aizsākto tradīciju – kopt senos un jaunizveidotos parkus, atjaunot dendroloģiskos stādījumus un papildināt tos ar jauniem stādījumiem, atjaunot un veidot no jauna dažādas mazās arhitektūras formas.

“Meža dienas” pasākumi ir sekmīgi īstenoti un atzinīgi novērtēti, tā pievēršot lielāku sabiedrības uzmanību mežsaimniecībai un ainavai teritorijā, zaļās zonas nepieciešamībai, palīdzot risināt mežu teritoriju labiekārtošanu, kā arī sekmējot jaunu zināšanu iegūšanu.

Meža dienu logo