Lūdzam vecākus, kuru bērni ir rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, pārbaudīt savu elektronisko pastu un portālu www.epakalpojumi.lv

14.05.2019.

Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – iestāde) atbilstoši Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” (turpmāk – saistošie noteikumi) šā gada maija sākumā sāka izsūtīt bērnu vecākiem vai bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kuri nav bērnu vecāki, elektroniskos pasta sūtījumus (turpmāk – uzaicinājums) uz pieteikumos norādītajām elektroniskā pasta adresēm, piekrist bērnu uzņemšanai attiecīgajā iestādē no šā gada 01.septembra.
Uzaicinājums tiek nosūtīts no elektroniskās pasta adreses noreply@epakalpojumi.lv un satur šādu informāciju: “Darām Jums zināmu, ka bērnam (vārds, uzvārds) ir pienākusi rinda uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “iestādes nosaukums (pirmsskolas izglītības programmas nosaukums)” ar uzņemšanas datumu 01.09.2019.
Piekrišanas vai atteikuma gadījumā lūdzam Jūs sazināties ar izglītības iestādes vadītāju 14 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža, lai vienotos par tālāko darbību veikšanu.
Pirmsskolas izglītības iestādē iesniedzamie dokumenti: Iesniegums; bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu; bērna medicīnas karte.”
Vecākam, ieejot portālā www.epakalpojumi.lv, tiek attēlota informācija par bērnu un iestādi, uz kuru bērns ir uzaicināts.


Vecākiem 14 kalendāro dienu (jeb 10 darba dienu) laikā no paziņojuma brīža ir jāpieņem lēmums par piekrišanu vai atteikumu bērnam apmeklēt iestādi.
Ja vecāki pieņem lēmumu atteikties no uzaicinājuma, tad portālā ir jānospiež poga “Atteikties no uzaicinājuma”, pievēršot uzmanību tālāk esošajam informatīvajam paziņojumam.

Atsakoties no uzaicinājuma, pieteikumam tiks mainīts statuss uz “Anulēts” (tiks izslēgts no rindas). Ja bērnu vecākiem vēlāk būs nepieciešamība atkārtoti pieteikt bērnu rindā uz iestādi, tad ir jāvada jauns pieteikums. Ievadot jaunu pieteikumu, tas būs iekārtots rindā atbilstoši to iesniegšanas datumam.

Pozitīva lēmuma gadījumā (vecāki piekrīt uzaicinājumam bērnam apmeklēt iestādi), vecākiem norādītā termiņa laikā ir jāsazinās ar attiecīgo iestādi, lai vienotos par dokumentu iesniegšanu un turpmāko darbību veikšanu.

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši saistošajiem noteikumiem, uzņemamo bērnu sarakstu izveido pieteikumu reģistrēšanas kārtībā un šādā secībā:

  1. bērni, kuriem piešķirts statuss “NBS karavīra bērns”;
  2. bērni, kuriem piešķirts statuss “Obligātās izglītības vecums”;
  3. Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vismaz viena vecāka vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā;
  4. Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku vai aizbildņu deklarētā dzīvesvieta nav Ādažu novada administratīvajā teritorijā;
  5. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Uz šā gada 13.maiju vecākiem atbilstoši saistošo noteikumu nosacījumiem ir nosūtīts 141 uzaicinājums: 115 uzaicinājumi uz Ādažu PII “Starutiņš” un 26 uzaicinājumi uz Kadagas PII “Mežavēji”.

Lūdzam vecākus pārbaudīt savu elektronisko pastu, tai skaitā arī “mēstuli”, jeb “spam”, kā arī, ieejot portālā www.epakalpojumi.lv, veikt attiecīgās darbības.

Informējam, ka, ja bērns apmeklē privāto pirmsskolas iestādi, saņem domes līdzfinansējumu un neplāno apmeklēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, vecāku atteikšanas no uzaicinājuma gadījumā domes piešķirtais līdzfinansējums netiks atcelts.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt iestādei (Ādažu PII “Strautiņš” – tālr.: 67997458; Kadagas PII “Mežavēji” – tālr.: 67511520), Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram – VPVKAC (tālr.: 67997350) vai Kancelejai (tālr.: 67996500).