Lokālplānojuma “Jaunparks” publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme

05.10.2021.

Aicinām sekot līdzi un iesaistīties lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunparks”, Ādažos publiskās apspriešanas sanāksmē.