Līdz ar dabas resursu nodokļa celšanos no 2020.gada mainīsies atkritumu apsaimniekošanas maksa

28.11.2019.

Sakarā ar to, ka no 2020.gada 1.janvāra celsies dabas resursu nodoklis (DRN) par sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā, ar 1. janvāri mainīsies maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novadā, kā paredz noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “Eco Baltia vide”.

Par sadzīves atkritumu noglabāšanu SIA “Getliņi EKO” poligonā nākamgad būs jāmaksā 60,81 EUR par vienu tonnu, kur iekļauts arī DRN pieaugums no līdzšinējiem 43,00EUR/t uz 50,00EUR/t. Jāņem vērā, ka sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas veido lielāko daļu atkritumu apsaimniekošanas tarifā.

Saskaņā ar Ādažu novada domes un SIA “Eco Baltia vide” noslēgto līgumu, no 2020.gada 1.janvāra Ādažu novadā atkritumu apsaimniekošanas tarifs pieaugs par 0,56 EUR/m3. Šogad maksa par viena m3 nešķiroto sadzīves atkritumu apkalpošanu ir 13,78 EUR (bez PVN), savukārt no 2020.gada 1.janvāra tie būs 14,34 EUR (bez PVN). Kā piemēram, izmaksas par privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24m3 konteinera izvešanas reizi būs 3,44 (bez PVN) līdzšinējo 3,30 EUR (bez PVN) vietā.

Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksu veido sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, DRN, maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas pakalpojuma sniedzēja izmaksas.

Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem un uzņēmumiem samazināt izmaksas par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, SIA “Eco Baltia vide” piedāvā dažādas iespējas atkritumu šķirošanai. Ādažu novada iedzīvotājiem pieejams arī atkritumu šķirošanas laukums, kurā var bez maksas nodot plašu mājsaimniecībā radušos atkritumu klāstu. Atgādinām, ka, šķirojot mājsaimniecībā vai uzņēmumā radītos atkritumus, iedzīvotājiem ir iespēja samazināt izmaksas par nešķiroto atkritumu izvešanu un apglabāšanu poligonā. Šķiroto atkritumu apsaimniekošanu SIA “Eco Baltia vide” savos apkalpotajos novados nodrošina bez maksas.

Likumā noteikts, ka DRN mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Informācija par SIA “Eco Baltia vide” un tās piedāvātajiem pakalpojumiem pieejama www.ecobaltiavide.lv.