Līdz 6.jūnijam iespēja paust viedokli par saistošo noteikumu projektu par autostāvvietām – grozījumiem “Carnikavas komunālserviss” maksas pakalpojumu cenrādī, kā arī par Ādažu novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu

01.06.2022.

Sadaļā Pašvaldība/Noteikumu projekti publicēti divi saistošo noteikumu projekti iedzīvotājiem viedokļa paušanai, par kuriem iespējams paust viedokli līdz 6.jūnijam e-pastā dome@adazi.lv.

Noteikumu projekts Publicēšanas datums Priekšlikumu iesniegšanas termiņš E-pasts priekšlikumu sūtīšanai
Grozījums Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 31/2022 “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” maksas pakalpojumu cenrādi” 01.06..2022. 03.06.2022 dome@adazi.lv
Par Ādažu novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu 01.06..2022. 03.06.2022 dome@adazi.lv