Līdz 27.jūlijam iespējams izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Ādažu novadā”

21.07.2020.

Sadaļā Pašvaldība – Dokumenti – Noteikumu projekti publicēts saistošo noteikumu projekts Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Ādažu novadā. Priekšlikumus vai viedokli iespējams izteikt līdz 27.jūlijam, sūtot e-pastu dome@adazi.lv.