Līdz 24.oktobrim iespējams iesniegt viedokli par publicētajiem saistošo noteikumu projektiem

21.10.2021.

Sadaļā Pašvaldība – Dokumenti – Noteikumu projekti publicēti saistošo noteikumu projekti viedokļa paušanai iedzīvotājiem. Priekšlikumus vai viedokli iespējams izteikt līdz 24.oktobrim, sūtot e-pastu dome@adazi.lv.

Noteikumu projekts Publicēšanas datums Priekšlikumu iesniegšanas termiņš E-pasts priekšlikumu sūtīšanai
Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem Ādažu novada pašvaldībā 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu bērniem ar invaliditāti 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par pašvaldības aprūpes mājās pakalpojumiem pilngadīgām personām 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par pašvaldības pabalstiem aizbildņiem un audžuģimenēm 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par sociālo pabalstu “Zupas virtuve” Ādažu novadā 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par pabalstu politiski represētajām personām 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā 21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv
Par pirmsskolas izglītības izmaksām privāto izglītības iestāžu un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem
pielikums1
pielikums 2
21.10.2021. 24.10.2021 dome@adazi.lv