Līdz 23. novembrim iespēja izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektiem

22.11.2021.

Sadaļā Pašvaldība/Noteikumu projekti publicēti divi saistošo noteikumu projekti, par kuriem iespēja izteikt viedokli līdz 23. novembrim, sūtot e-pastā dome@adazi.lv .

Noteikumu projekts
Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ādažu novadā