Līdz 23.maijam iespēja izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektiem: Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu novadā un Par Ādažu novada simbolikas izmantošanu

18.05.2022.

Sadaļā Pašvaldība/Noteikumu projekti publicēti saistošo noteikumu projekti Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu novadā un Par Ādažu novada simbolikas izmantošanu, par kuriem iespēja iedzīvotājiem paust viedokli līdz 23.maijam, sūtot e-pastā dome@adazi.lv .