Līdz 10.novembrim iespējams pieteikties auklīšu kursos

01.11.2018.

Mūsu novadā ir daudz bērnu, kuriem pusotra gada vecumā  nākas doties uz bērnudārzu, jo viņu māmiņām jāatgriežas darbā. Vai ir varianti? Jā, ir! Piemēram, izmantot sertificētas aukles pakalpojumu un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu aukles algai 150 eiro mēnesī. Vai iedrošināt savus ģimenes locekļus kļūt par bērna pieskatītāju un apgūt 40 stundu profesionālās pilnveides programmu bērnu aprūpes jomā, kvalificējoties aukles naudas saņemšanai. Tas nav ne grūti, ne sarežģīti. 2017.gadā ar pašvaldības atbalstu tepat Ādažu vidusskolā tika noorganizēti auklīšu kursi, kurus sekmīgi pabeidza 26 dalībnieki, viņu vidū 2 stiprā dzimuma pārstāvji.  Jaunākai auklītei bija 23 gadi, vecākajai – 74.

Šī gada aprīlī kursus pabeidza vēl 9 aukles, no kurām divas katra sniedz aukles pakalpojumu četriem bērniem.

Laiku pa laikam pašvaldībā vēršas interesenti, kas vēlas apmācību iziet tieši Ādažos. Tas ir iespējams, ja ir nodrošināts nepieciešamais dalībnieku skaits (8-10).

Pieteikties kursiem iespējams līdz šā gada 10.novembrim  pa tālr. 25936485 vai e-pastā: inara.briede@adazi.lv. Plānots, ka kursi varētu sākties novembra otrajā pusē. Cena – 100 eiro.

 

Publicējam atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

  1. Kurš var kļūt par auklīti? Par auklīti var būt jebkura persona, kas nav bērna vecāks vai aizbildnis. Reģistrēties var arī bērna pilngadīgā māsa, brālis vai vecmāmiņa/vectētiņš, ja vien šī persona atbilst normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām. Taču par auklīti nevar kļūt bērna māte, tēvs vai bērna likumīgie aizbildņi.
  2. Kādos gadījumos pašvaldība sedz daļu aukles algas? Ja aukle ir pabeigusi aukļu kursus, reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs un reģistrējusies arī Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs, ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu. Svarīgs noteikums līdzfinansējuma piešķiršanai ir tas, ka bērnam un vienam no vecākiem jābūt deklarētam Ādažu pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja visi kritēriji atbilst,  bērna vecākiem atliek vien nokārtot formalitātes  Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A.
  3. Kādu nodokļu maksāšanas veidu izvēlēties? VID mājaslapā www.vid.gov.lv (sadaļā privātpersonām – noderīgi – saimnieciskās darbības veicēji) iespējams izvēlēties piemērotāko nodokļu maksāšanas režīmu. Vienkāršākais veids, lai strādātu par auklīti oficiāli, ir izvēlēties patentmaksas nodokli, kas auklītēm ir 43 eiro mēnesī, neatkarīgi no pieskatāmo bērnu skaita (max. 5 bērni). Ja auklīte ir pensijas vecumā, ir iespēja maksāt samazināto patentmaksu. Samazinātā patentmaksa sešiem kalendāra mēnešiem ir 9 eiro, bet vienam kalendāra gadam –  17 eiro.
  4. Vai personai ar pedagoģisko izglītību nepieciešami aukles kursi? Kursi nav nepieciešami, bet ir jābūt apliecībai par prasmēm sniegt pirmo palīdzību.

Pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv sadaļā Izglītība – Likumi un noteikumi par izglītību, iespējams sīkāk uzzināt par prasībām bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanas kārtību (16.07.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.404) un Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības ieguvei (27.01.2015. saistošie noteikumi Nr.1/2015).