Līdz 10.decembrim iespējams izteikt viedokli par publicēto saistošo noteikumu projektu “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”

06.12.2019.

Sadaļā Pašvaldība – Dokumenti – Noteikumu projekti publicēts saistošo noteikumu projekts Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā. Priekšlikumus vai viedokli iespējams izteikt līdz 10.decembrim, sūtot e-pastu dome@adazi.lv.