a a a
Normatīvo aktu meklēšana
Spēkā stāšanās datums
visi normatīvie akti
Nosaukums Numurs Spēkā stāšanās datums Statuss Dokumenti Tēma
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā 4/2019 26.02.2019 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas, Reklāma, Tirdzniecība
Grozījumi “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” 12/2019 16.07.2019 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas, Reklāma, Tirdzniecība
Pamatdokuments – Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā 4/2019 26.02.2019 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas, Reklāma, Tirdzniecība
Par ielu tirdzniecību Ādažu novadā(ar grozījumiem līdz 22.08.2017.) 10/2013 16.06.2013 Spēkā esošs Tirdzniecība
Grozījumi SN “Par ielu tirdzniecību Ādažu novadā” 29/2016 16.09.2017 Spēkā esošs Tirdzniecība
Grozījumi SN “Par ielu tirdzniecību Ādažu novadā” 18/2015 16.05.2015 Spēkā esošs Tirdzniecība
Pamatdokuments – Par ielu tirdzniecību Ādažu novadā 10/2013 16.06.2013 Spēkā esošs Tirdzniecība
Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā (ar grozījumiem līdz 23.02.2016) 27/2010 16.12.2010 Spēkā esošs Tirdzniecība
Grozījumi SN “Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā” 6/2016 16.04.2016 Spēkā esošs Tirdzniecība
Grozījumi SN “Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā” 54/2013 01.01.2014 Spēkā esošs Tirdzniecība
Pamatdokuments – Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā 27/2010 16.12.2010 Spēkā esošs Tirdzniecība
Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Ādažu novada teritorijā (ar grozījumiem līdz 22.10.2019.) 28/2010 15.10.2010 Spēkā esošs Tirdzniecība
Grozījumi “Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Ādažu novada teritorijā” 24/2019 17.12.2019 Spēkā esošs Tirdzniecība
Pamatdokuments – Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Ādažu novada teritorijā 28/2010 15.11.2010 Spēkā esošs Tirdzniecība