a a a
Normatīvo aktu meklēšana
Spēkā stāšanās datums
visi normatīvie akti
Nosaukums Numurs Spēkā stāšanās datums Statuss Dokumenti Tēma
Par virszemes ūdensobjektu krastu labiekārtošanu un uzturēšanu Ādažu novadā 21/2008 Spēkā esošs Publisko ūdeņu izmantošana, Citi
Lielā Baltezera apsaimniekošanas noteikumi 21/2003 Spēkā esošs Publisko ūdeņu izmantošana