a a a
Normatīvo aktu meklēšana
Spēkā stāšanās datums
visi normatīvie akti
Nosaukums Numurs Spēkā stāšanās datums Statuss Dokumenti Tēma
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā 4/2019 26.02.2019 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas, Reklāma, Tirdzniecība
Grozījumi “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” 12/2019 16.07.2019 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas, Reklāma, Tirdzniecība
Pamatdokuments – Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā 4/2019 26.02.2019 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas, Reklāma, Tirdzniecība
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību 44/2017 01.01.2018 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Nodokļi un nodevas
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu 25/2017 16.08.2017 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas
Par Ādažu novada pašvaldības nodevām 38/2013 16.01.2014 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas
Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā (ar grozījumiem līdz 28.04.2015) 25/2013 16.10.2013 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Nodokļi un nodevas
Grozījumi SN “Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā” 22/2015 16.06.2015 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Nodokļi un nodevas
Pamatdokuments – Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā 25/2013 16.10.2013 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Nodokļi un nodevas
Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves 23/2013 16.10.2013 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Nodokļi un nodevas
Par pašvaldības nodevu par Ādažu novada būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām (ar grozījumiem līdz 26.11.2013) 7/2012 16.04.2012 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas