a a a
Normatīvo aktu meklēšana
Spēkā stāšanās datums
visi normatīvie akti
Nosaukums Numurs Spēkā stāšanās datums Statuss Dokumenti Tēma
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību 41/2019 01.01.2020 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas, Nekustamais īpašums
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā 4/2019 26.02.2019 Spēkā esošs Reklāma, Tirdzniecība, Nodokļi un nodevas
Grozījumi “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” 12/2019 16.07.2019 Spēkā esošs Reklāma, Tirdzniecība, Nodokļi un nodevas
Pamatdokuments – Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā 4/2019 26.02.2019 Spēkā esošs Reklāma, Tirdzniecība, Nodokļi un nodevas
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu 25/2017 16.08.2017 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas
Par Ādažu novada pašvaldības nodevām 38/2013 16.01.2014 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas
Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā (ar grozījumiem līdz 28.04.2015) 25/2013 16.10.2013 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas, Nekustamais īpašums
Grozījumi SN “Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā” 22/2015 16.06.2015 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas, Nekustamais īpašums
Pamatdokuments – Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā 25/2013 16.10.2013 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas, Nekustamais īpašums
Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves 23/2013 16.10.2013 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas, Nekustamais īpašums
Par pašvaldības nodevu par Ādažu novada būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām (ar grozījumiem līdz 26.11.2013) 7/2012 16.04.2012 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas