a a a
Normatīvo aktu meklēšana
Spēkā stāšanās datums
visi normatīvie akti
Nosaukums Numurs Spēkā stāšanās datums Statuss Dokumenti Tēma
Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās 10/2019 16.07.2019 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā 37/2018 18.12.2018 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā (ar grozījumiem līdz 24.07.2018.) 15/2018 17.07.2018 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
Grozījumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 25/2018 17.09.2018 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
Pamatdokuments – Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā 15/2018 17.07.2018 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
SN nr.10/2018, 24.04.2018. Ādažu novada domes 2008.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.26 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Vagulīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšana par spēku zaudējušiem 10/2018 16.05.2018 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību 44/2017 01.01.2018 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Nodokļi un nodevas
Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību 24/2016 21.02.2017 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai (ar grozījumiem līdz 26.01.2016.) 21/2015 16.05.2015 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Grozījumi „Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” 26/2016 17.11.2016 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Grozījums SN “Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” 1/2016 16.03.2016 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Grozījumi SN “Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” 28/2015 17.07.2015 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Pamatdokuments – par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Nr.21, 25.03.2015. 21/2015 16.05.2015 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu (ar grozījumiem līdz 26.02.2019.) 30 16.11.2013 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Grozījumi SN “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” 2/2019 01.05.2019 Projekts Nekustamais īpašums
Grozījumi SN “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” 2/2017 23.05.2017 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Grozījumi SN „Saistošie noteikumi par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” 8/2015 16.02.2015 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Grozījumi SN “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”, nr.57, 26.11.2013. 57/2013 01.01.2014 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Pamatdokuments – SN Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu, Nr.30, 22.10.2013. 30 16.11.2013 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā (ar grozījumiem līdz 28.04.2015) 25/2013 16.10.2013 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Nodokļi un nodevas
Grozījumi SN “Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā” 22/2015 16.06.2015 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Nodokļi un nodevas
Pamatdokuments – Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā 25/2013 16.10.2013 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Nodokļi un nodevas
Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves 23/2013 16.10.2013 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Nodokļi un nodevas