a a a
Normatīvo aktu meklēšana
Spēkā stāšanās datums
visi normatīvie akti
Nosaukums Numurs Spēkā stāšanās datums Statuss Dokumenti Tēma
Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Ādažu novadā 2/2020 18.02.2020 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Pašvaldība, Citi
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību 41/2019 01.01.2020 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Nodokļi un nodevas
Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās 10/2019 16.07.2019 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā 37/2018 18.12.2018 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā (ar grozījumiem līdz 24.07.2018.) 15/2018 17.07.2018 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
Grozījumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 23/2020 17.09.2020 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
Grozījumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 25/2018 17.09.2018 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
Pamatdokuments – Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā 15/2018 17.07.2018 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
SN nr.10/2018, 24.04.2018. Ādažu novada domes 2008.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.26 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Vagulīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšana par spēku zaudējušiem 10/2018 16.05.2018 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību 24/2016 21.02.2017 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai (ar grozījumiem līdz 26.01.2016.) 21/2015 16.05.2015 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Grozījumi „Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” 26/2016 17.11.2016 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Grozījums SN “Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” 1/2016 16.03.2016 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Grozījumi SN “Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” 28/2015 17.07.2015 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Pamatdokuments – par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Nr.21, 25.03.2015. 21/2015 16.05.2015 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu (ar grozījumiem līdz 22.10.2019.) 30 16.11.2013 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Grozījumi SN “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” 23/2019 17.12.2020 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi, Sabiedriskā kārtība
Grozījumi SN “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” 2/2019 01.05.2019 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Grozījumi SN “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” 2/2017 23.05.2017 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Grozījumi SN „Saistošie noteikumi par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” 8/2015 16.02.2015 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Grozījumi SN “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”, nr.57, 26.11.2013. 57/2013 01.01.2014 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Pamatdokuments – SN Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu, Nr.30, 22.10.2013. 30 16.11.2013 Spēkā esošs Nekustamais īpašums
Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā (ar grozījumiem līdz 28.04.2015) 25/2013 16.10.2013 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Nodokļi un nodevas
Grozījumi SN “Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā” 22/2015 16.06.2015 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Nodokļi un nodevas
Pamatdokuments – Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā 25/2013 16.10.2013 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Nodokļi un nodevas