a a a
Normatīvo aktu meklēšana
Spēkā stāšanās datums
visi normatīvie akti
Nosaukums Numurs Spēkā stāšanās datums Statuss Dokumenti Tēma
Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm 12/2018 16.06.2018 Spēkā esošs Izglītība
Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (ar grozījumiem līdz 17.12.2019.)) 24/2017 01.01.2018 Spēkā esošs Izglītība
Grozījums SN Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 42/2019 16.01.2020 Spēkā esošs Izglītība
Grozījumi “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 39/2018 01.01.2019 Spēkā esošs Izglītība
Grozījums – Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 48/2017 18.01.2018 Spēkā esošs Izglītība
Grozījumi “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 35/2017 01.01.2018 Spēkā esošs Izglītība
Pamatdokuments – Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 24/2017 01.01.2018 Spēkā esošs Izglītība
Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei (ar grozījumiem līdz 25.07.2017.) 1/2015 16.03.2015 Spēkā esošs Izglītība
Grozījumi SN “Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei” 23/2017 16.09.2017 Spēkā esošs Izglītība
Grozījumi SN “Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei” 3/2017 21.02.2017 Spēkā esošs Izglītība
Grozījumi SN “Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei” 14/2016 16.06.2016 Spēkā esošs Izglītība
Pamatdokuments – Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei 1/2015 16.03.2015 Spēkā esošs Izglītība
Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ādažu vidusskolā 10/2015 15.03.2015 Spēkā esošs Izglītība
Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā (ar grozījumiem līdz 27.10.2015.) 16/2014 15.10.2014 Spēkā esošs Izglītība
Grozījumi “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā” 9/2016 16.05.2016 Spēkā esošs Izglītība
Grozījumi “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā” 36/2015 16.12.2015 Spēkā esošs Izglītība
Grozījumi “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā” 25/2014 15.11.2014 Spēkā esošs Izglītība
Pamatdokuments – Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā 16/2014 15.10.2014 Spēkā esošs Izglītība
Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā (ar grozījumiem līdz 24.11.2015.) 17/2014 15.10.2014 Spēkā esošs Izglītība
Grozījumi “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā” 10/2016 16.05.2016 Spēkā esošs Izglītība
Grozījumi “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā” 37/2015 16.12.2015 Spēkā esošs Izglītība
Grozījumi “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā” 26/2014 15.11.2014 Spēkā esošs Izglītība
Pamatdokuments – Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā 17/2014 15.10.2014 Spēkā esošs Izglītība