Normatīvo aktu meklēšana
Spēkā stāšanās datums
visi normatīvie akti
Nosaukums Numurs Spēkā stāšanās datums Statuss Dokumenti Tēma
Par Ādažu novada domes 2003.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 “Lielā Baltezera apsaimniekošanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem 19/2020 17.09.2020 Spēkā esošs Citi
Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Ādažu novadā 2/2020 18.02.2020 Spēkā esošs Pašvaldība, Citi, Nekustamais īpašums
Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību 28/2019 01.02.2020 Projekts Citi
SN Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā 40/2019 16.01.2020 Spēkā esošs Publisko ūdeņu izmantošana, Citi
Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās 10/2019 16.07.2019 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā 37/2018 18.12.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā (ar grozījumiem līdz 24.07.2018.) 15/2018 17.07.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Grozījumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 23/2020 17.09.2020 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Grozījumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 25/2018 17.09.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Pamatdokuments – Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā 15/2018 17.07.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
SN nr.10/2018, 24.04.2018. Ādažu novada domes 2008.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.26 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Vagulīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšana par spēku zaudējušiem 10/2018 16.05.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā 52/2017 01.01.2018 Spēkā esošs Citi, Sabiedriskā kārtība
Par pašvaldības kapitālsabiedrībām 47/2017 29.11.2017 Spēkā esošs Pašvaldība, Citi