Normatīvo aktu meklēšana
Spēkā stāšanās datums
visi normatīvie akti
Nosaukums Numurs Spēkā stāšanās datums Statuss Dokumenti Tēma
Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Ādažu novadā 2/2020 18.02.2020 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums, Pašvaldība
Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību 28/2019 01.02.2020 Projekts Citi
SN Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā 40/2019 16.01.2020 Spēkā esošs Publisko ūdeņu izmantošana, Citi
Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās 10/2019 16.07.2019 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā 37/2018 18.12.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā (ar grozījumiem līdz 24.07.2018.) 15/2018 17.07.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Grozījumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 25/2018 17.09.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Pamatdokuments – Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā 15/2018 17.07.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
SN nr.10/2018, 24.04.2018. Ādažu novada domes 2008.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.26 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Vagulīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšana par spēku zaudējušiem 10/2018 16.05.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā 52/2017 01.01.2018 Spēkā esošs Citi, Sabiedriskā kārtība
Par pašvaldības kapitālsabiedrībām 47/2017 29.11.2017 Spēkā esošs Pašvaldība, Citi
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā 30/2017 16.09.2017 Spēkā esošs Citi