Normatīvo aktu meklēšana
Spēkā stāšanās datums
visi normatīvie akti
Nosaukums Numurs Spēkā stāšanās datums Statuss Dokumenti Tēma
Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās 10/2019 16.07.2019 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā 37/2018 18.12.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā (ar grozījumiem līdz 24.07.2018.) 15/2018 17.07.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Grozījumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 25/2018 17.09.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Pamatdokuments – Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā 15/2018 17.07.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
SN nr.10/2018, 24.04.2018. Ādažu novada domes 2008.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.26 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Vagulīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšana par spēku zaudējušiem 10/2018 16.05.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā 52/2017 01.01.2018 Spēkā esošs Citi, Sabiedriskā kārtība
Par pašvaldības kapitālsabiedrībām 47/2017 29.11.2017 Spēkā esošs Pašvaldība, Citi
Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību 50/2017 28.11.2017 Spēkā esošs Citi
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā 30/2017 16.09.2017 Spēkā esošs Citi
Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 18/2017 29.06.2017 Spēkā esošs Citi
Ādažu novada pašvaldības nolikums (ar grozījumiem līdz 24.07.2018.) 22/2017 20.06.2017 Spēkā esošs Pašvaldība, Citi
Grozījums Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” 9/2019 23.04.2019 Spēkā esošs Pašvaldība
Grozījums Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22„Ādažu novada pašvaldības nolikums” 24/2018 24.07.2018 Spēkā esošs Pašvaldība
Grozījums Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22„Ādažu novada pašvaldības nolikums” 19/2018 26.06.2018 Spēkā esošs Pašvaldība, Citi
Grozījums Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22„Ādažu novada pašvaldības nolikums” 14/2018 24.04.2018 Spēkā esošs Pašvaldība, Citi
Grozījums Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22„Ādažu novada pašvaldības nolikums” 2/2018 24.01.2018 Spēkā esošs Pašvaldība, Citi
Grozījums Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22„Ādažu novada pašvaldības nolikums” 53/2017 23.12.2017 Spēkā esošs Pašvaldība, Citi
Grozījums Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22„Ādažu novada pašvaldības nolikums” 37/2017 27.09.2017 Spēkā esošs Pašvaldība, Citi
Pamatdokuments – Ādažu novada pašvaldības nolikums 22/2107 21.06.2017 Spēkā esošs Pašvaldība