a a a
Nosaukums Numurs Spēkā stāšanās datums Statuss Dokumenti Tēma
Par virszemes ūdensobjektu krastu labiekārtošanu un uzturēšanu Ādažu novadā 21/2008 Spēkā esošs Publisko ūdeņu izmantošana, Citi