a a a
Normatīvo aktu meklēšana
Spēkā stāšanās datums
visi normatīvie akti
Nosaukums Numurs Spēkā stāšanās datums Statuss Dokumenti Tēma
Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Nr.18/2020 17.09.2020 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā 17/2018 16.06.2018 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm(personām) vai personām krīzes situācijās 49/2017 01.01.2018 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem 4/2017 19.04.2017 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā 29/2016 16.12.2016 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas (ar grozījumiem līdz 24.10.2017.) 30/2015 18.07.2015 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Grozījumi Ādažu novada domes 30.06.2015. saistošajos noteikumos Nr.30/2015 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” 40/2017 01.01.2018 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Grozījumi SN “Par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” 8/2016 17.05.2016 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Pamatdokuments – Par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas 30/2015 18.07.2015 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas 11/2015 16.03.2015 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Par braukšanas maksas atvieglojumiem (ar grozījumiem līdz 24.02.2015) 7/2014 01.06.2014 Spēkā esošs Atvieglojumi, Sociālais atbalsts
Grozījumi SN “Par braukšanas maksas atvieglojumiem” 12/2015 16.04.2015 Spēkā esošs Atvieglojumi, Sociālais atbalsts
Grozījumi SN “Par braukšanas maksas atvieglojumiem” 5/2015 16.04.2015 Spēkā esošs Atvieglojumi, Sociālais atbalsts
Pamatdokuments – Par braukšanas maksas atvieglojumiem 7/2014 01.06.2014 Spēkā esošs Atvieglojumi, Sociālais atbalsts
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (ar grozījumiem līdz 17.12.2013) 33/2013 16.11.2013 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Grozījumi SN “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 65/2013 16.02.2014 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Grozījumi SN “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 39/2013 16.12.2013 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Pamatdokuments – Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 33/2013 16.11.2013 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Par vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām (ar grozījumiem līdz 24.10.2017.) 6/2013 16.04.2013 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 6 „Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām” 39/2017 01.01.2018 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Grozījumi SN “Par vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām” 47/2013 01.01.2014 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Pamatdokuments – Par vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām 6/2013 16.04.2013 Spēkā esošs Sociālais atbalsts