a a a
Normatīvo aktu meklēšana
Spēkā stāšanās datums
visi normatīvie akti
Nosaukums Numurs Spēkā stāšanās datums Statuss Dokumenti Tēma
Par Ādažu novada domes 2003.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 “Lielā Baltezera apsaimniekošanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem 19/2020 17.09.2020 Spēkā esošs Citi
Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Nr.18/2020 17.09.2020 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Ādažu novadā 2/2020 18.02.2020 Spēkā esošs Pašvaldība, Citi, Nekustamais īpašums
Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību 28/2019 01.02.2020 Projekts Citi
SN Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā 40/2019 16.01.2020 Spēkā esošs Publisko ūdeņu izmantošana, Citi
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību 41/2019 01.01.2020 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas, Nekustamais īpašums
Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās 10/2019 16.07.2019 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā 4/2019 26.02.2019 Spēkā esošs Reklāma, Tirdzniecība, Nodokļi un nodevas
Grozījumi “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” 12/2019 16.07.2019 Spēkā esošs Reklāma, Tirdzniecība, Nodokļi un nodevas
Pamatdokuments – Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā 4/2019 26.02.2019 Spēkā esošs Reklāma, Tirdzniecība, Nodokļi un nodevas
Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā 37/2018 18.12.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā (ar grozījumiem līdz 24.07.2018.) 15/2018 17.07.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Grozījumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 23/2020 17.09.2020 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Grozījumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 25/2018 17.09.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Pamatdokuments – Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā 15/2018 17.07.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums