a a a
Normatīvo aktu meklēšana
Spēkā stāšanās datums
visi normatīvie akti
Nosaukums Numurs Spēkā stāšanās datums Statuss Dokumenti Tēma
Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Ādažu novadā 2/2020 18.02.2020 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums, Pašvaldība
Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību 28/2019 01.02.2020 Projekts Citi
SN Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā 40/2019 16.01.2020 Spēkā esošs Publisko ūdeņu izmantošana, Citi
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību 41/2019 01.01.2020 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas, Nekustamais īpašums
Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās 10/2019 16.07.2019 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā 4/2019 26.02.2019 Spēkā esošs Tirdzniecība, Nodokļi un nodevas, Reklāma
Grozījumi “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” 12/2019 16.07.2019 Spēkā esošs Tirdzniecība, Nodokļi un nodevas, Reklāma
Pamatdokuments – Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā 4/2019 26.02.2019 Spēkā esošs Tirdzniecība, Nodokļi un nodevas, Reklāma
Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā 37/2018 18.12.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā (ar grozījumiem līdz 24.07.2018.) 15/2018 17.07.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Grozījumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 25/2018 17.09.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Pamatdokuments – Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā 15/2018 17.07.2018 Spēkā esošs Citi, Nekustamais īpašums
Par Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr. 19/2015 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem 18/2018 16.06.2018 Spēkā esošs Taksometru pārvadājumi
Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā 17/2018 16.06.2018 Spēkā esošs Sociālais atbalsts