a a a
Normatīvo aktu meklēšana
Spēkā stāšanās datums
visi normatīvie akti
Nosaukums Numurs Spēkā stāšanās datums Statuss Dokumenti Tēma
Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās 10/2019 16.07.2019 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā 4/2019 26.02.2019 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas, Reklāma, Tirdzniecība
Grozījumi “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” 12/2019 16.07.2019 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas, Reklāma, Tirdzniecība
Pamatdokuments – Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā 4/2019 26.02.2019 Spēkā esošs Nodokļi un nodevas, Reklāma, Tirdzniecība
Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā 37/2018 18.12.2018 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā (ar grozījumiem līdz 24.07.2018.) 15/2018 17.07.2018 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
Grozījumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 25/2018 17.09.2018 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
Pamatdokuments – Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā 15/2018 17.07.2018 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
Par Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr. 19/2015 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem 18/2018 16.06.2018 Spēkā esošs Taksometru pārvadājumi
Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā 17/2018 16.06.2018 Spēkā esošs Sociālais atbalsts
Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm 12/2018 16.06.2018 Spēkā esošs Izglītība
SN nr.10/2018, 24.04.2018. Ādažu novada domes 2008.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.26 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Vagulīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšana par spēku zaudējušiem 10/2018 16.05.2018 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Citi
Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā 52/2017 01.01.2018 Spēkā esošs Sabiedriskā kārtība, Citi
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību 44/2017 01.01.2018 Spēkā esošs Nekustamais īpašums, Nodokļi un nodevas