Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki no jūlija līdz septembrim novadā veiks teritorijas apsekošanu dabā

20.07.2022.

Lai atjauninātu ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs,  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras* darbinieki no jūlija līdz decembrim veic topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 sagatavošanu Ādažu novada teritorijai, tas nozīmē – veic teritorijas apsekošanu dabā. Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā, tāpēc aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus būt atsaucīgiem, ja apsekošana skar Jūsu teritoriju.

Kā norāda  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt.

Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā, kuri pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai apvidū, iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas, tos vizuāli apskatot vai uzmērot.  Objektu un to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem. Tāpat darbinieki precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem, kā arī veic apvidus objektu fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis – drons), ja nepieciešams.

Informācija par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv

 

 

*Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384 „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros.