a a a

Tradīciju kopa “Ābols”

Mūs vieno kokles spēle un vēlme apgūt šo seno instrumentu. Mūs iedvesmo latviešu tautas gudrība, kurā arī smeļamies spēku, padomu un dzīvesziņu.
Tradīciju kopa “Ābols” tika izveidota 2015. gadā.

Kopas vadītāja: Anda Ābele.

tālr.26117005

Inese Krūze

tālr.29289859

e-pasts: madis@inbox.lv