a a a

Kultūra

 • Daiļliteratūra

  • Rušmane, Andra “Vienpatnieki”
  • Vācietis, Ojārs “Uz putnu lielceļa” /dzeja/
  • Šmite, Linda “Rainītis”
  • Katra, Anna “Vietējā stacija”
  • Bauere, Inguna “Dieva priekšā”
  • Dreimane, Inese “Vēstule ar pielikumu”
  • Važa, Maiga “Pārbaudītā laime”
  • Dimante, Inguna “Komjaunietes pūra nauda”
  • Latvietis, Indriķis “Nauda.