a a a

Tematiskās izstādes

Izstādes un pasākumi decembrī Ādažu  bibliotēkā

Abonementā

•Izstāde “Gudrība tik tad ir vērta, ja tā dzīves maldos svērta”
Skatuves mākslas pedagogam, rakstniekam Zeltmatim (īst. v. Ernests Kārkliņš) — 150
(1868–1961)
•Izstāde ”Senās zemnieku dzīves tēlotājs”
Rakstniekam  Apsīšu Jēkabam — 160 (1858–1929)
•Izstāde “Dulls un traks un visu mīlēts”
Aktierim, estrādes māksliniekam  Edgaram Liepiņam — 90 (1928–1995)
•Izstāde “Vārdi izskan, bet rakstītais paliek”
Krievu rakstniekam, disidentam Aleksandram Solžeņicinam — 100  (1918–2008)
•Izstāde “Itāliešu operu karalis”
Itāliešu komponistam Džakomo Pučīni — 160 (1858–1924)

Lasītavā

•Izstāde  “Putenis tāltālu pamalē, sudraba korāli spēlē.
                  Apburta dvēsele Latvijai mūžīgus saulgriežus vēlē”  /L.Vāczemnieks/
Adventa  laiks, Ziemassvētki – tradīcijas, godi
•Ceļojošā izstāde “Ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt. Zemgale”
5.decembrisLekcija par veselības stiprināšanu un saglabāšanu

Bērnu literatūras nodaļā

22. decembrisRīta pasākums pašiem mazākajiem “Mūsu mazā bibliotēka” lasītājiem

Izstādes un pasākumi Valsts svētku mēnesī  Ādažu  novada  bibliotēkā

•Izstāde ”Šo pašu svētāko
                 tu neaizmirsti:
                 vai celies debesīs,
                 vai jūras dzīlēs nirsti,
                 vai draugu pulkā dali savu prieku,
                 vai viens pats satiecies ar pretinieku –
                 Tu esi Latvija!”
Dzejniekam Ojāram Vācietim – 85 (1933-1983)
•Izstāde ”Mūžs grāmatai”
Grāmatizdevējam Jānim Rozem -140 (1878-1942)
•“Atmiņas. Vērojumi. Nostāsti”
Gleznotājam Voldemāram Irbem – 125 (1893-1944)

Lasītavā

•Izstāde ”Tik mana Latvija”  
11. novembris – Lāčplēša diena
18. novembris – Latvijas Republikas  100. gadadiena
•Valsts simtgadei veltīts izstāžu cikls  “Latvija – Tu esi!”
•Ceļojošā izstāde “Ainavu dārgumi. Vidzemes reģions”
22. novembris  – aprit 150 gadi Rīgas Latviešu biedrības namam

Bērnu literatūras nodaļā

•“Iepazīsti Latviju…”
Galda spēles  par  Latviju gan lieliem, gan maziem
•Izstāde      ”Kas dimd, kas rīb
                      Ap istabiņu?
                      Mārtiņa gailīši
                      Dancīti veda,
                      Mārtiņu vakaru
                      Gaidīdami”
10. novembris – Mārtiņdiena
Latviešu folkloras krājumu izstāde, pasākumi
21. novembris – tikšanās ar  Solvitu Mertenu  “Stāsts par alveju, tās ietekmi uz veselību”
•Izstāde “Ziemeļvalstu varoņi”
12. – 18. novembris – Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa
Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana, lasījumi, literāro darbu izstāde

 

Izstādes Ādažu novada bibliotēkā oktobrī

Abonementā

•Izstāde  “Es gribu, lai aiz manis paliek tikai mazliet sidrabs…”
Aktrisei Antai Klintij — 125 (1893–1970)
•Izstāde  “Mēs katris kaut ko dārgu sirdī nesam…” 
Rakstniecei, tulkotājai  Elīnai Zālītei — 120 (1898–1955)
•Izstāde “Teāteris ir kā spogulis, kurā mēs paši savu dzīvošanu redzam
Dramaturgam, aktierim, režisoram Ādolfam Alunānam — 170 (1848–1912)
•Izstāde  “Trīs…  zvaigznes”
Tēlniekam Kārlim Zālem — 130 (1888–1942)

Lasītavā

•Izstāde  “Tautas frontes sākotne”
Pirms 30 gadiem – 1988. gada 8. oktobrī – dibināta Latvijas Tautas fronte
•Izstāde  no cikla “Iepazīsim vairāk savu Latviju! Ādaži  laika griežos”

Bērnu literatūras nodaļā

•Izstāde  “Ik skolotājs ir burvis,
Jo sirdis atslēgt māk,
Lai tajās labestība
Un mīlestība nāk!”    /M.Bārbale/
7. oktobris – Skolotāju diena

Izstādes un pasākumi septembrī  Ādažu novada bibliotēkā

Abonementā

•Izstāde  “Kā  rīta un vakara  zvaigzne…” 
Aktrisei, dzejniecei Birutai Skujeniecei — 130 (1888–1931)
•Izstāde  “Kaut visiem labiem cilvēkiem labi klātos!”
Rakstniekam Vilim Veldrem — 110 (1908–1940)
•Izstāde    “Ticiet tikai darbiem – saviem un citu”
Krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam — 190 (1828–1910)

Lasītavā

•Izstāde  no cikla “Iepazīsim vairāk savu Latviju! Vidzeme”
Septembris – mēnesis Dzejai

Bērnu literatūras nodaļā

•Izstāde   “Skaistākās tās puķes šķiet,
Kuras pirmā skolas dienā
Skolas bērniem rokās zied!”  /I. Driķe/
1.septembris – Zinību diena

Radoši pasākumi bibliotēkā

•Izstāde  “Es esmu tēva mīlestība,
Tēva cerība,
Tēva spēka avots!   /Zane Sāviča/
9. septembris – Tēvu diena

•Izstāde  “Miķeļam gaili kāvu
Deviņiem cekuliem,
Lai tas man jaunu gadu
Rudzus, miežus audzināja”   /L.t.dz./
29. septembris – Miķeļdiena
Tradīcijas, godi, u.c. pasākumi

Izstādes augustā Ādažu novada bibliotēkā

Abonementā
•Izstāde  „Kā vasaras atmiņa mīļa…”
Dzejniecei Olgai Lisovskai — 90 (1928–2015)
•Izstāde  „Cilvēkam, tāpat kā kokam, ir savas saknes”
Rakstniecei, literatūrzinātniecei Ingrīdai Sokolovai — 95 (1923–2012)
•Izstāde  “Pagriezt laiku atpakaļ…”
Aktrisei Veltai Līnei — 95 (1923–2012)
•Izstāde  „Atliek tikai pasmaidīt!”
Dzejniekam, satīriķim Valdim Artavam — 90 (1928)
•Izstāde  “Ir sava laime, kad darbu netrūkst…”
Rakstniekam Matīsam Kaudzītem — 170 (1848–1926)

Lasītavā
•Izstāde  „Ceļā”
21.08. – Konstitucionālā likuma „Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas diena
23.08. – Baltijas ceļa gadadiena
•Izstāde  no cikla  „Iepazīsim vairāk savu Latviju! Latgale”
Bērnu literatūras nodaļā
•Izstāde “Baltvilka balvas gada laureāti bērnu literatūrā un grāmatu mākslā”

Izstādes jūlijā Ādažu novada bibliotēkā

Abonementā
 “Viena avota lāse… ”
Rakstniekam, publicistam Visvaldim Lāmam — 95 (1923–1992)
 “Vējainās virsaunes “
Angļu  rakstniecei  Emīlijai Brontē — 200 (1818–1848)
  “Mūžam mainīgā“
Aktrisei Lilitai  Bērziņai -115 (1903-1983)
 “Kad gadiem pāri skatos “
Aktierim Jānim Kubilim – 95 (1923)
 “Gaismas pils un cilvēka dzīve  “
Komponistam  Jāzepam Vītolam – 155(1863-1948)
Lasītavā
 Izstāde “ Kļūdies tā, lai citiem prieks” – Latviešu valodas aģentūras ceļojošā foto izstāde
 Izstāde  no cikla “Iepazīsim vairāk savu Latviju!  ”Zemgale””
 Ieskats Dziesmu un deju svētku vēsturē
 Jaunieguvumu  izstāde
Bērnu literatūras nodaļā
 “Nāc! Lasi! Vērtē!”
“Bērnu /Jauniešu/ Vecāku žūrijas – 2018”  –  grāmatu kolekcijas izstāde
 Projekta “Mūsu mazā bibliotēka” grāmatu kolekcijas izstāde

Izstādes jūnijā Ādažu novada bibliotēkā

Abonementā

•Izstāde  “Mans mūžs – kā puķe”
Aktrisei Verai Singajevskai – 95 (1923-2014)
•Izstāde  “Minūtēm ritot” 
Rakstniekam Jānim Mauliņam – 85 (1933-2009)
•Izstāde  “Ieguldījums bibliogrāfijā 19. gs. sākumā”
Baltvācu vēsturniekam, latviešu literatūras bibliogrāfam
Kārlim Eduardam Napjerskim – 225 (1793-1864)
•Izstāde “No kurienes mēs nākam? Kas mēs esam? Kurp mēs ejam?” 
Franču gleznotājam Polam Gogēnam – 170 (1848-1903)
•Izstāde  “Visbaigākais, brāļi, ir laiks. Laiks.”
Vācu rakstniekam Ēriham Marijam Remarkam – 120 (1898-1970)

Lasītavā

•Izstāde  no cikla “Iepazīsim vairāk savu Latviju! Kurzeme”

Bērnu literatūras nodaļā

•Izstāde
“Sanāciet, Jāņa bērni,
Sagaidiet Jāņa dienu,
Jāņa diena lepni nāca,
Ugunīs vizēdama”

Izzinoša literatūra par Līgo svētkiem – tradīcijas, godi

Aicinām apmeklēt izstādi “Vaira Vīķe – Freiberga. Ar sauli”

Izstāde būs apskatāma Ādažu bibliotēkā, Gaujas 27B no 14. maija līdz 23. maijam. Laipni gaidīti!

Izstādē redzamie foto un fakti stāsta par prezidentes (1999-2007), psiholoģijas profesores, folkloristes Vairas Vīķes‑Freibergas dzīves un darba gaitām, par sasniegumiem un aktivitātēm. Izstādes apmeklētājiem tiek dota iespēja ielūkoties Vairas Vīķes‑Freibergas dzīves gājumā, sākot no bērnības un bēgļu gaitām Otrā pasaules kara laikā līdz viņas pēcprezidentūras darbībai šodien. Ekspozīcijas saturā akcentēts saules motīvs un latviskās vērtības, kuras V.Vīķe‑Freiberga pētījusi un aprakstījusi zinātniskajās publikācijās un grāmatās.

Saule, latvietība un latviskās vērtības ir tikai dažas no tēmām, kuras savos zinātniskajos darbos pētījusi un publiskajā telpā atspoguļojusi Vaira Vīķe-Freiberga. 2017.gadā autore saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas Gada balvu zinātnē, kā atzinību un novērtējumu par ieguldīto latviešu tautasdziesmu pētniecībā. Izstāde vēstī par spilgtu un Latvijai nozīmīgu pasaules mēroga personību, kuras veikums ir neaptverams.

 Izstādes un pasākumi maijā Ādažu novada bibliotēkā

Maijā arī bibliotēkā sagaidīsim svētkus gan mūsu Latvijai, gan mīļajām māmiņām!

Abonementā

•Izstāde  “Tik un tā”
Dzejniekam Imantam Ziedonim — 85 (1933–2013)
•Izstāde  „Vēsturiskas sižeta līnijas darbos”
Vācu komponistam, diriģentam, rakstniekam Rihardam Vāgneram — 205 (1813–1883)
•Izstāde  „Drāma kā kritērijs”
Dramaturgam, režisoram Pēterim Pētersonam — 95 (1923–1998)
•Izstāde “Vēsture kā tautas garīgo spēku avots” 
Vēsturniekam, rakstniekam, tiesībzinātniekam Arvedam Švābem — 130 (1888–1959)

Lasītavā

•Izstāde   “Šo pašu svētāko
                   Tu neaizmirsti:
                   Tu esi Latvija!”
/Ojārs Vācietis/
1. maijs  – Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
Darba svētki
4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
•Ceļojošā izstāde  –  “Vaira Vīķe-Freiberga. Ar sauli”

Bērnu literatūras nodaļā

•Izstāde    „Ko lai māmulītei veltu?
                    Rīt jau svētku diena klāt.
                    Uzzīmēšu sauli zeltā,
                    Steigšu viņai dāvināt!”

13. maijs – Mātes diena
•18. maijā – Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas-2017  ekspertu ekskursija uz Likteņdārzu

Izstādes  un  pasākumi aprīlī  Ādažu bibliotēkā

Pavasara  noskaņās gaidām uz jaunām izstādēm un interesantiem pasākumiem
mūsu bibliotēkā!

Abonementā

•Izstāde “Manu sapņu zeme”
Dzejniekam Leonīdam Breikšam — 110 (1908–1942)
•Izstāde  “Darbs izdevējdarbībā, tulkošanā un īsu daiļdarbu rakstīšanā”
Skolotājam, grāmatizdevējam, tulkotājam Andrejam Jesenam — 145 (1873–1958)
•Izstāde “Brīvība uz barikādēm”
Franču gleznotājam, grafiķim Ežēnam Delakruā — 220 (1798–1863)
•Izstāde “Krietnais kareivis Šveiks un citi jocīgi stāstiņi”
Čehu rakstniekam Jaroslavam Hašekam — 135 (1883–1923)

Lasītavā

23. -27. aprīlis – Bibliotēku nedēļa “Mainās sabiedrība, mainās bibliotēka”

Bērnu literatūras nodaļā

•Izstāde     “Trīs gadiņi pieminēju,
Kur Lieldienu šūpojos:
Ne tur auga zaļa zāle,
Ne sarkans āboliņš”
1.,2, aprīlis – Lieldienas
Tradīcijas, godi, radoši darbi
7. aprīlī uzvedums bērniem “Slavenais runcis” 

Izstādes un pasākumi Ādažu  bibliotēkā martā

Abonementā

 • Izstāde “Lomas nedalu lielās un mazās”

Aktrisei Olgai Dreģei – 80 (1938)

 • Izstāde “Es meklētājs esmu…”

Rakstniekam Kārlim Ieviņam – 130 (1888-1977)

 • Izstāde “Pasaulīt, tu ļaužu ēka”

Dramaturgam Gunāram Priedem – 90 (1928-2000)

 • Izstāde “Bet neaizmirsti, ka esi cilvēks”

Norvēģu dramaturgam Henrikam Ibsenam – 190 (1828-1906)

 • Izstāde “Talantīgs gleznotājs ar neparastu dzīvesstāstu”

Holandiešu gleznotājam, grafiķim Vinsentam van Gogam – 165 (1853-1890)

Lasītavā

 • Izstāde Mūžam nedzīstoša sāpe”

25.marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Bērnu literatūras nodaļā

 • 10. marts – Latvijas lasīšanas maratona Bērnu Žūrija – 2017 noslēguma pasākums LNB
 • Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku” – Ādažu novada pirmsskolas un sākumskolas audzēkņu pirmais bibliotēkas apmeklējums

 

 

Izstādes februārī Ādažu novada bibliotēkā

Aicinām ikvienu skatīt tematiskās izstādes bibliotēkā šajā mēnesī!

Abonementā

 • Izstāde „Piemiņu dēstot kā maigu puķi”

Novadniecei, tautas dzejniecei Ārijai Elksnei – 90 (1928-1984)

 • Izstāde “Laikmetu maiņā”

Novadniekam, latviešu politiķim Fēliksam Cielēnam – 130 (1888-1964)

 • Izstāde  „Par Japānu vakar un šodien” 

Valodniekam, tulkotājam, bibliotekāram Edgaram Katajam – 95 (1923)

 • Izstāde   “Mēs varam pasauli radīt ik brīdi”

Rakstniecei Ilzei Šķipsnai – 90 (1928-1981)

 • Izstāde  „Zvaigzne caur ērkšķiem”

Valodniekam Jānim Endzelīnam – 145 (1873-1961)

 • Izstāde  „Ja mani salīdzinātu ar…”

Gleznotājam, rakstniekam Uldim Zemzarim – 90 (1928)

 Lasītavā

 • Izstāde ,,Valstiskuma simtgadi sagaidot”
 1. februāris – Lietuvas Republikas Neatkarības diena 
 2. februāris – Igaunijas Republikas Neatkarības diena 

Bērnu literatūras nodaļā

 • Izstāde  “Zinātniski fakti radošā fantastikā”

Franču rakstniekam Žilam Vernam – 190 (1828-1905)

 

Iesākot jauno gadu, bibliotēkā ikvienam skatāmas  janvāra tematiskās izstādes!

Abonementā

 • Izstāde  “Mans zelts ir mana tauta”

Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim — 155 (1863–1908)

 • Izstāde  “Ir viena vieta pasaulē, ir viena zeme īstā…”

Rakstniecei Ilzei Kalnārei — 100 (1918–1968)

 • Izstāde  “Īstenība un ilūzija”

Dramaturgam Mārtiņam Zīvertam — 115 (1903–1990)

 • Izstāde  “Vēsture – daļa no mūsu dzīves”

Politiķim, žurnālistam, vēsturniekam Mavrikam Vulfsonam — 100 (1918–2004)

 • Izstāde  “Radošā nesātība”

Krievu rakstniekam Aleksejam Tolstojam — 135 (1883–1945)

 • Izstāde  “Vislabākais nākotnes pareģis ir pagātne”

Angļu dzejniekam Džordžam Gordonam Baironam — 230 (1788–1824)

Lasītavā

 • Izstāde “Atcerēties un neaizmirst”
 1. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena

Bērnu literatūras nodaļā

 • Izstāde  “Vērtēsim izlasīto!”

Programmas Bērnu Žūrija – 2017   noslēgums lasīšanas stafetē – pārrunas, izlasīto grāmatu vērtēšana /anketu aizpildīšana/

 

Tematiskās izstādes līdz 2017.gada decembrim