Statistika

Dati uz 01.01.2023.

Krājums – 27637
Lasītāji – 1621
3td lasītāji – 175
Apmeklējums – 16771
Izsniegums – 32370
Darbinieki – 4

Dati uz 01.01.2022.

Krājums – 25648
Lasītāji – 1475
3td lasītāji – 154
Apmeklējums – 15084
Izsniegums – 29229
Darbinieki – 4

Dati uz 01.01.2021.

Krājums – 23863
Lasītāji – 1547
Apmeklējums – 16850
Izsniegums – 30050
Darbinieki – 4

Dati uz 01.01.2020

Krājums – 21744
Lasītāji – 1710
Apmeklējums – 21197
Izsniegums – 31698
Darbinieki – 4

Dati  uz  01.01.2019

Krājums – 19539
Lasītāji – 1581
Apmeklējums – 19249
Izsniegums – 28495
Darbinieki – 4

Dati uz 01.01.2018

Krājums – 17672
Lasītāji – 1405
Apmeklējums – 16200
Izsniegums – 27231
Darbinieki – 3

Dati uz 01.01.2017

Krājums – 15236
Lasītāji – 1169
Apmeklējums – 12774
Izsniegums – 15910
Darbinieki – 3

Dati  uz  01.03.2016 (pēc inventarizācijas)

Krājums – 11120
Elektroniski reģistrētie Lasītāji – 1140
Apmeklējums – 20998
Izsniegums – 20550
Darbinieki – 3

Dati  uz  01.01.2015

Krājums – 15707
Lasītāji – 1038
Apmeklējums – 25001
Izsniegums – 22181
Darbinieki – 3

Dati  uz  01.01.2014

Krājums – 15288
Lasītāji -993
Apmeklējums – 23790
Izsniegums – 21329
Darbinieki – 3